Krajevna skupnost Dolž

Podružnična OŠ, Dolž, Lipnica 5
8000 NOVO MESTO
Email: ks.dolz@novomesto.si

predstavitev

Naselja: Dolž, Iglenik, Sela pri Zajčjem Vrhu, Vrhe in Zajčji Vrh pri Stopičah.

vodstvo

Predsednik sveta:
Anton Turk

Člani sveta:
Marko Bačar
Martin Kobe
Nejc Kobe
Tadeja Kralj
Jože Hrovatič
Anton Turk
Mateja Banič

več >

zemljevid krajevnih skupnosti

novice iz krajevnih skupnosti

17. oktober, KS Žabja vas

Poročilo predsednika s sestankov z dne 12., 16. in 17.10.17

Sestanek 12.10.2017 s krajani KS Žabja vas stanujočimi ob bodočemu igrišču glede ureditve igrišča Sestanek 16.10.2017 z MONM glede Univerzitetnega kampusa Novo mesto v Drgančevju Sestanek 17.10.2017 z Društvom upokojencev in MONM glede subvencioniranje obroka za starostnike Sestanek 17.10.2017 predsednikov KS Žabja vas z županom...

več >

17. oktober, KS Žabja vas
Začetek investiciji v igrišče (foto: Matija Šega)

Začetek gradnje igrišča

Krajane obveščamo, da se je začela gradnja igrišča.

več >

19. september, KS Otočec

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

Ustanovitev stavbne pravice in služnosti na nepremičnini v Brusnicah.

več >

02. september, KS Uršna sela
01. september, KS Prečna
08. julij, KS Uršna sela
16. junij, KS Uršna sela