Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Šolstvo, šport, mladina

Predšolska vzgoja Osnovne šole Srednje šole Višje šole Visoke šole in univerza Glasbeno izobraževanje Mladina Razvojno izobraževalni center Športni klubi in društva Agencija za šport

Zadnji komentarji

Javna obravnava konser…
MESOSE: Potrebujemo nove mostove. Tiste za hojo in...

Javna obravnava konser…
Dušan: Strinjam se da je potrebno Glavni trg prenoviti...

Javna obravnava konser…
anonymous: Gradivo sem podrobno prebral in je res...

Javna obravnava konser…
Andro: Vabilo na delavnici: http://www.novomesto.

Javna obravnava konser…
Garaža: Futuristična možnost: Zakaj pa ne bi naredili...

Vreme

četpetsobned
napoved napoved napoved napoved
16°C 20°C 14°C 15°C
29°C 26°C 23°C 26°C

Mladina

Mestna občina Novo mesto skrbi za letno sofinanciranje posameznih dejavnosti za otroke in mladino do vključno 29 let. Vsa občinska proračunska sredstva se dodeljujejo posameznim društvom in organizacijam na javnem razpisu za sofinanciranje interesnih dejavnosti mladih v MONM za področje mladinski programi, mladinski projekti in sofinanciranje najemnine.

 

Namen razpisa je sofinancirati projekte in programe, ki prispevajo h kvalitetnejšemu in ustvarjalnejšemu življenju mladih in otrok v občini, in tako prispevati k izboljšanju njihovega družbenega položaja, vključevanju v družbene procese, preprečevanju zasvojenosti, socialnemu varstvu, zdravstvenemu varstvu, zmanjševanju nasilja, prostovoljnemu delu, razvijanju kreativnosti, uresničevanju pluralnih interesov mladih, spodbujanju ustvarjalnosti mladih …

 

Veljavna zakonodaja s področja mladine:

 

1. Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS)

http://www.uradni-list.si/1/content?id=97951

Ur.l.RS, št. 42/2010

2. Zakon o mladinskih svetih /ZMS/

Ur.l. RS, št. 70/2000

3. Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 /ReNPM13–22/

Ur.l. RS, št. 90/2013

4.  Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju

Ur.l. RS, št. 47/2011

5.  Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov

Ur.l. RS, št. 60/2001 (85/2001 popr.)

 

 

 

 

Kje dogaja?

Problemi? Ne, le rešitve!

Naredi nekaj iz sebe

 

 

Zemljevid MONM Nm bus Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Turistična ponudba Dolenjske Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.