Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Mladina

Mestna občina Novo mesto skrbi za letno sofinanciranje posameznih dejavnosti za otroke in mladino do vključno 29 let. Vsa občinska proračunska sredstva se dodeljujejo posameznim društvom in organizacijam na javnem razpisu za sofinanciranje interesnih dejavnosti mladih v MONM za področje mladinski programi, mladinski projekti in sofinanciranje najemnine. 

Namen razpisa je sofinancirati projekte in programe, ki prispevajo h kvalitetnejšemu in ustvarjalnejšemu življenju mladih in otrok v občini, in tako prispevati k izboljšanju njihovega družbenega položaja, vključevanju v družbene procese, preprečevanju zasvojenosti, socialnemu varstvu, zdravstvenemu varstvu, zmanjševanju nasilja, prostovoljnemu delu, razvijanju kreativnosti, uresničevanju pluralnih interesov mladih, spodbujanju ustvarjalnosti mladih …

 

Javni razpis za sofinanciranje celoletnih mladinskih programov ter najemnine za mladinske centre v Mestni občini Novo mesto 2017

Izvajalci otroških in mladinskih projektov za leto 2017 (PDF)

Sklep o imenovanju komisije (PDF)

Vzorec Zahtevka za izplačilo

Vzorec poročila

 

Javni razpis za sofinanciranje celoletnih mladinskih programov ter najemnine za mladinske centre v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2016-2018

Razpisna dokumentacija

Zahtevek za izplačilo (PDF)

Zahtevek za izplačilo (XLS)

Obrazec za poročilo (DOC)

 

Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih projektov v Mestni občini Novo mesto za leto 2016

Razpisna dokumentacija

Zahtevek za izplačilo (PDF)

Zahtevek za izplačilo (XLS)

Obrazec za poročilo (DOC)

 

 

Veljavna zakonodaja s področja mladine:

1. Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS)

http://www.uradni-list.si/1/content?id=97951

Ur.l.RS, št. 42/2010

2. Zakon o mladinskih svetih /ZMS/

Ur.l. RS, št. 70/2000

3. Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 /ReNPM13–22/

Ur.l. RS, št. 90/2013

4.  Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju

Ur.l. RS, št. 47/2011

5.  Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov

Ur.l. RS, št. 60/2001 (85/2001 popr.)

 

 

 

 

Kje dogaja?

Problemi? Ne, le rešitve!

Naredi nekaj iz sebe

 

 

Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.