Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Novice

2. regijski Festival zaTE – znanje aktivira te (5. 3.– 8. 3. 2013)
4.3.2013

2. regijski Festival zaTE – znanje aktivira te (5. 3.– 8. 3. 2013)

Sedanjost, ki ste tako hitro spreminja, in prihodnost, ki je velikokrat videti negotova, nam nenehno zastavljata vprašanja.

S katerimi znanji in veščinami bom lažje kos izzivom prihodnosti?
Ali sta spričevalo ali diploma res vse, kar potrebujem za iskanje zaposlitve?
Kakšne izzive ponuja okolje, v katerem živim, in kakšna znanja lahko pridobim?
Kaj poleg ideje še potrebujem, da stopim na svojo podjetniško pot?
In ne nazadnje, kar nekaj že vem in znam – ali lahko od tega tudi kaj imam? 
2. regijski Festival zaTE bo tudi letos poskušal podati odgovore s področij zaposlovanja, podjetništva, izobraževanja in učenja ter kompetenc za aktivnejše življenje v prihodnosti.

Vabljeni na stojnice znanja, brezplačne delavnice, predavanja in svetovalne kotičke, kjer boste lahko našli odgovore na zastavljena vprašanja.

Vsi dogodki so brezplačni in potekajo v prostorih RIC-a Novo mesto.

 

TOREK, 5. 3. 2013

Strokovni dogodek

9.00–14.00 Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj v izobraževanju odraslih

 

SREDA, 6. 3. 2013

Delavnice in predavanja

ZNANJE IN VEŠČINE ZA IZZIVE PRIHODNOSTI

10.00–11.00 Starši – pomembni sopotniki pri kreiranju otrokove prihodnosti, Posvetovalnica za učence in starše, Mateja Petric 

10.00–11.30 Dober dan NPK – učinkovita pot do poklica, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Milena Hvastija, Zorica Todić 

14.00–14.45 Potovanje v tujino kot izkušenjsko učenje, RIC Novo mesto (projekt EU Treasure Hunt), Maja Regina in Rok Vukčevič

13.00–14.00 Predstavitev elektronskih virov podatkov, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Brigita Lavrič, Ekaterina Kostov

16.00–16.45 Umetnost poslovnega bontona, Ekonomska šola Novo mesto, Aleksandra Kropin

17.00–17.45 Kdo je informatik? Fakulteta za informacijske študije, Blaž Rodič, Andrej Dobrovoljc

 

IZKUŠNJE IN ZNANJE ZA ZAPOSLOVANJE
10.00–10.45 Možnosti za izobraževanje in usposabljanje v programu Vseživljenjsko učenje, CMEPIUS, Aljoša Belcijan

10.00–10.45 Načrtovanje poklicne kariere, ZRSZ OS Novo mesto, Alenka Stare Draginc

10.00 –11.00 Vrednotenje neformalnih znanj - možnost poklicne in zaposlitvene rehabilitacije invalidov, RIC Novo mesto (projekt UVNPZ), Tea Sulič

12.00 – 13.00 Z neformalnimi znanji do (samo)zaposlitve v kmetijstvu, RIC Novo mesto (projekt UVNPZ) Tea Sulič v sodelovanju z Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

12.30 –13.30 Od prostovoljstva do zaposlitve, DRPD Novo mesto, Andreja Luštek  

12.00 –13.00 Vrednotenje neformalnih znanj, RIC Novo mesto (projekt UVNPZ), Tea Sulič 

13.00–13.45 Prinašate znanje, izkušnje in nove poslovne priložnosti iz tretjega sveta? Dobrodošli!, ZRSZ CPDS, Info točka za tujce, Majda Hostnik

16.30–18.00 To sem se naučil v prostem času, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Martina Podlesnik, Martina Korošec, Tanja Korošec

 

IZZIVI OKOLJA TER MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA IN UČENJA  

11.00–12.30 Kako ustvariti in zagnati nov prostovoljski program? Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Primož Jamšek 

12.00–14.00 Prostovoljstvo kot možnost za mobilnost v tujino, RIC Novo mesto (Grundtvig – projekt prostovoljnega dela starejših), Anka Bratož in mag. Gabi Ogulin Počrvina

13.00–14.00 V svetu tišine, RIC Novo mesto (projekt DRP), Zvonka Potočar in Simona Smuk v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele krajine 

14.00–15.30 Kako vse se lahko učim slovensko? RIC Novo mesto, Svetovalno središče Novo mesto (projekt CVŽU Dolenjska), Ana Granda Jakše

16.00–16.45 Študirajte sodobno – študirajte na daljavo, RIC Novo mesto (Doba), Gregor Sepaher  

 

PODJETNIŠTVO
11.00–12.30 Od ideje do podjetja, Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Blažena Košmerl, mag. Iris Fink Grubačević 

11.45–12.45 Znanje + finančna strategija + nizki stroški = samostojno knjigovodstvo, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Milena Hvastija 

12.30–13.15 Predstavitev poslovne ideje, Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, mag. Iris Fink Grubačević, Blažena Košmerl 

 

Svetovalni kotiček 

11.00–12.00 Možnosti za izobraževanje in usposabljanje v programu Vseživljenjsko učenje, CMEPIUS, Aljoša Belcijan 

13.00–15.00 Kam po moč in po pomoč?, Posvetovalnica za učence in starše, Irena Mohorovič

14.00–16.00 Pogoji za zaposlitev, delo in izobraževanje priseljencev, ZRSZ CPDS, Info točka za tujce, Majda Hostnik

15.00–18.00 Odkrivam svojo poklicno pot, RIC Novo mesto (Svetovalno središče Novo mesto), Tina Strnad

 

ČETRTEK, 7. 3. 2013

Delavnice in predavanja

 

ZNANJE IN VEŠČINE ZA IZZIVE PRIHODNOSTI

11.00–11.30 Predstavitev možnosti usposabljanja za poklic CNC operater, ZRSZ OS Novo mesto, Gregor Radej

11.00–12.30 Kako napišem dober poslovni dopis v slovenskem in angleškem jeziku, RIC Novo mesto (projekt ET-struct), Andreja Rezelj, Metod Pavšelj

12.00–12. 30 Predstavitev možnosti usposabljanja za poklic varilec, ZRSZ OS Novo mesto, Gregor Radej

13.00–14.30 Osebni branding, RIC Novo mesto (projekt PUM), Rok Vukčevič

16.00–17.30 Small talk – umetnost sproščenega pogovora v angleščini?, Yurena Novo mesto, d. o. o., Mihaela Pečnik 

 

IZKUŠNJE IN ZNANJE ZA ZAPOSLOVANJE
10.00–10.45 IZA – Interaktivna zavodska asistentka, ZRSZ OS Novo mesto, Simona Breznik 

10.00–10.45 Kako narediti lasten portfolijo, RIC Novo mesto (projekt UVNPZ), Tea Sulič

11.00–11.45 Neverbalna komunikacija na zaposlitvenem razgovoru, RIC Novo mesto (projekt GEM), Maša Bučar

11.00–11.45 Možnosti zaposlovanja v državah Evropske unije, ZRSZ OS Novo mesto, Andreja Strmole

12.00–12.45 Zaposlitvene možnosti v tujini, RIC Novo mesto (EDUS), Maša Bučar

 

IZZIVI OKOLJA TER MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA IN UČENJA

10.00–11.45 Skupaj ohranjajmo življenje in bogastvo narave za prihodnje rodove – Sožitje z medvedom, Mirko Perušek, Katja Konečnik (Zavod za gozdove), Tanja Struna (predstavnica LU Kočevje) 

13.00–13.45 Menedžer v mednarodnem okolju, Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Katja Krevs, Annmarie Gorenc Zoran

15.00–16.30 Kočevarji – jezik in kultura, Ljudska univerza Kočevje, Maridi Černe, Majda Valda

15.00–19.30 Izdelajmo e-gradivo, RIC Novo mesto (projekt ET-struct), Andrej Kapš, Marjeta Gašperšič

 

PODJETNIŠTVO
10.00–11.45 Kako sem prišel do NPK-ja maser in refleksoterapevt, RIC Novo mesto (projekt CVŽU Dolenjska), Matjaž Duh

13.00–13.45 Ko hobi preraste v zaslužek, RIC Novo mesto (projekt DRP), Brigita Herženjak

13.00–13.45 Mladi in podjetni, Razvojni center Novo mesto, d. o. o., (Podjetniški inkubator Podbreznik), Tjaša Kump Murn in Maja Smerdu 

14.00–14.45 Kako stopiti v svet podjetništva, Razvojni center Novo mesto, d. o. o.,  Darja Smiljič, ZRSZ OS Novo mesto, Drago Dobravc

16.00–17.30 Kako pripraviti dober poslovni načrt, RIC Novo mesto, Sonja Križaj Zuhair

17.30–19.00 Prednosti in slabosti denarnega in kapitalskega varčevanja, RIC Novo mesto (projekt SNIO), Sonja Križaj Zuhair

 

Svetovalni kotiček 

10.00–12.00 Kam po moč in po pomoč?, Posvetovalnica za učence in starše, Sabina Dogenik

11.00–14.00 Po stopničkah moje kariernosti, RIC Novo mesto (projekt UVNPZ), Tea Sulič

12.00–14.00 Svetovalni kotiček EURES-a, ZRSZ OS Novo mesto, Andreja Strmole 

14.00–16.00 Kam po moč in po pomoč?, Posvetovalnica za učence in starše, Nina Žnidaršič

 

PETEK, 8. 3. 2013

Delavnice in predavanja

 

ZNANJE IN VEŠČINE ZA IZZIVE PRIHODNOSTI

10.00–10.45 Izdelava 3D predstavitve z orodjem Prezi, Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Sonja Kukman

11.00–11.45 Kako zberem in preverim svoje neformalno pridobljeno znanje, RIC Novo mesto (projekt UVNPZ), Tea Sulič

13.00–13.45 Mobilnost v EU: Rezervacija letalskih kart, RIC Novo mesto (projekt GEM), Andrej Kapš, Maša Bučar

17.00–18.30 Vsak si kroji življenje sam, RIC Novo mesto (projekt CVŽU Dolenjska), Monika Bračika

 

IZKUŠNJE IN ZNANJE ZA ZAPOSLOVANJE
10.00–11.30 Europass življenjepis, RIC Novo mesto (EDUS), Milanka Merzel

11.00–11.30 Predstavitev možnosti izobraževanja in usposabljanja za nekatere iskane poklice s področja gostinstva, ZRSZ OS Novo mesto, Saša Rebek Modic

12.00–12.45 Izkušnja mobilnosti – dobra referenca, RIC Novo mesto (Svetovalno središče Novo mesto), Tina Strnad in Matjaž Nahtigal

 

PODJETNIŠTVO
10.00–11.30 Osnovno znanje za doseganje poslovne uspešnosti (predstavitev EBC*L certifikata), Atama agencija za zaposlovanje, d. o. o., Tanja Šket in Nataša Tomić

12.00–13.30 Socialno podjetništvo v teoriji in praksi, Ljudska univerza Kočevje, Barbara Mavrin

16.00–17.30 Priprava SWOT analize ob odprtju lastnega podjetja, RIC Novo mesto, Sonja Križaj Zuhair

16.30–17.30 Poti moje samozaposlitve, RIC Novo mesto (Borza znanja), Nina Kolar

 

Svetovalni kotiček

10.00–13.00 Pomoč pri iskanju zaposlitve, RIC Novo mesto (Svetovalno središče Novo mesto), Ana Granda Jakše

 

»Stojnice znanja«: predstavitve različnih programov, storitev in izvajalcev

 

Vse dni, in sicer od TORKA do PETKA, od 10.00 do 18.00 bodo na stojnicah znanja prisotni:

RIC Novo mesto, Fakulteta za informacijske študije, Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Visokošolsko središče Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Razvojni center Novo mesto, d. o. o.

 

 

 

 

Pridružili se nam bodo tudi:

TOREK, 5. 3. 2013

ZSSS – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija DBKP

 

SREDA, 6. 3. 2013

ZRSZ OS Novo mesto

ZRSZ CPDS, Info točka za tujce

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

 

ČETRTEK, 7. 3. 2013

ZRSZ OS Novo mesto

Trenkwalder, d. o. o.

ZSSS – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija DBKP

 

PETEK, 8.3. 2013

ZRSZ OS Novo mesto

 

Organizatorja festivala sta RIC Novo mesto in ZRSZ OS Novo mesto. Poteka pod okriljem projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjska, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropski socialni sklad. Festival omogočajo vsi sodelujoči izvajalci.

Pokrovitelj festivala je g. Alojzij Muhič, župan MO Novo mesto. Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.