Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) je javni zavod za izobraževanje odraslih, ki ga je leta 1994 ustanovila Mestna občina Novo mesto, z namenom, da bi bilo učenje na voljo vsem ljudem v vseh življenjskih obdobjih. Vsem, ki želite pridobiti ali dopolniti svoje znanje, tako formalno kakor tudi neformalno, ponujamo celovito podporo vse od svetovanja do izvedbe izobraževanja. Organizacija dela v zavodu je zasnovana projektno, kar omogoča večjo fleksibilnost in hitrejše odzivanje na možnosti, ki jih na področju razvoja človeških virov ponujajo lokalna skupnost, regija, država in Evropska unija.

Pri nas lahko izbirate med programi osnovne in srednje šole za odrasle ter višjimi, visokošolskimi strokovnimi in magistrskimi študiji, v naši ponudbi so tečaji tujih jezikov in program učenja slovenskega jezika. Imamo bogato ponudbo programov za upokojene člane (Univerza za 3. življenjsko obdobje), pa tudi računalniške tečaje, študijske krožke ipd.

Pohvalimo se lahko z izvajanjem številnih nacionalnih, mednarodnih in evropskih projektov – Dvig ravni pismenosti (vključuje 10 podprojektov), Center vseživljenjskega učenja, Projektno učenje za mlajše odrasle, Splošno neformalno izobraževanje odraslih, Program JD Pomoč Romom pri socializaciji, Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine, Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje, Teden vseživljenjskega učenja, Preprečevanje odvisnosti med mladimi Romi, Grundtvig Učna partnerstva, ET-struct, Evropsko spričevalo poslovnih kompetenc (EBC*L) … Naše vsebine dopolnjujejo brezplačno informiranje in svetovanje v Svetovalnem središču Novo mesto, učenje v Središču za samostojno učenje (EDUS-u), posredovanje med ponudniki in iskalci znanja v Borzi znanja in še bi lahko naštevali.

Verjamemo, da lahko vsakemu izmed vas ponudimo pestre in koristne izobraževalne vsebine.

Naslov
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Topliška cesta 2
8000 Novo mesto
Kontakt
tel.: 07/393-45-50
fax: 07/393-45-67
RIC
Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.