Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Predšolska vzgoja

Vrtci v MONM

S 1. 1. 2003 je ustanovitelj Mestna občina Novo mesto izvedla reorganizacijo VVO Novo mesto.

Vrtec se je razdelil na dve samostojni organizaciji:

V Mestni občini Novo mesto delujeta še dva vrtca v okviru osnovnih šol:

Vpis novincev za šolsko leto 2017/2018 

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na javni vpis novincev za šolsko leto 2017/2018 (1. 9. 2017 – 31. 8. 2018). V kolikor bodo vloge za vpis otroka vložene oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane kot vloge prejete po rednem roku. Vloge, vložene v roku in po preteku roka za prijavo na javni vpis novincev, imajo veljavo za sprejem v razpisnem obdobju. Za otroke, ki v šolskem letu 2017/2018 ne bodo vključeni v vrtec, bo potrebno za sprejem v šolskem letu 2018/2019 vlogo ponovno oddati.

! Razpis za leto 2017/2018 ››

! OBRAZEC - VLOGA za vpis za 2017/2018

! OBRAZEC - VLOGA za premestitev za 2017/2018

Podatki Centralnega čakalnega seznama vrtcev MO Novo mesto

Ogled seznamov ››

 

Sistem za javljanje odsotnosti otrok v vrtcu

Na spletni strani  https://vrtec.novomesto.si/  lahko odjavite prehrano za otroka, ki obiskuje enega izmed vrtcev v občini Novo mesto.

 Navodila za spletno odjavo ›

Odjavo lahko uredite tudi s poslanim SMS sporočilom.

Navodila za SMS odjavo › 

Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.