Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Grb in zastava

"Občinski svet Mestne občine Novo mesto je Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Novo mesto in s tem občinske simbole sprejel 15. julija 2004. Občinski svetniki so odlok sprejeli enoglasno, odločitev pa pospremili z aplavzom, s čimer so simbolično poudarili zgodovinski pomen trenutka, saj je Mestna občina Novo mesto prvič v samostojni državi pridobila svoje uradne simbole.

Do priprave gradiva za občinski svet je postopek vodila delovna skupina v sestavi:

dr. Boris Dular, dr. Aleš Gabrič, dr. Stane Granda, Franc Koncilija, prošt Jožef Lap, Tomaž Levičar (predsednik delovne skupine), Zdenko Picelj, Anton Škerlj in Staša Vovk.

Podjetje Heraldika d.o.o. je bilo izbrano za pripravljalca simbolov Novega mesta.

Osrednji atribut novomeškega grba in zastave je podoba Rudolfa IV. Habsburškega, ki je Novemu mestu v 14. stoletju podelil mestne pravice.

Besedila o novomeških simbolih:

Teksti so na voljo v zapisu Wordovega dokumenta ( .doc).

Grb Mestne občine Novo mesto
Grb
Zastava Mestne občine Novo mesto
Zastava
Mapa DOS - dokument o občinskih simbolih Mestne občine Novo mesto
EU skladi JANTAR amber NOVO MESTO 2017 Strateški dokumenti MONM Vse se vrača Celostna prometna strategija Kolesarju prijazno mesto Strategija razvoja 2015 - 2030 Novo mesto priložnosti Glasila mestne občine Novo mesto Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Državni portal e-uprava
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.