Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Božidar Jakac

(1899 - 1989)

Slikar in grafik, rojen v Novem mestu. Njegov rod izvira iz vasi Jakci v Slovenski Istri.

Po prvi svetovni vojni je šel v Prago. Že kot študent tamkajšnje akademije likovnih umetnosti je postal eden izmed nosilcev novomeške kulturne pomladi, naprednega literarno-likovnega gibanja, ki je ime Novega mesta poneslo v svet.

Med letoma 1919 in 1923 je v Pragi študiral slikarstvo pri J. Obrovskem in F. Thieleju, grafiko pa pri A. Bromseju. Med obema vojnama je študijsko potoval po Evropi, severni Afriki in Združenih državah Amerike. Od leta 1943 je drugo svetovno vojno preživljal v partizanih. S slovensko delegacijo je novembra 1943 potoval na 2. zasedanje Avnoja v Jajce. Te dogodke je ohranil v številnih grafikah.

Po končani vojni je spet veliko potoval po svetu.

Svoje bogato znanje je kot pedagog več desetletij prenašal na številne generacije umetnikov. Bil je pobudnik za ustanovitev ljubljanske akademije upodabljajočih umetnosti, na kateri je med letoma 1945 in 1961 poučeval grafiko. V tem času je bil trikrat rektor akademije. Bil je med glavnimi pobudniki in ustanovitelji Ljubljanskega grafičnega bienala.

Leta 1949 so Jakca sprejeli v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, postal je tudi član več tujih umetniških akademij. Za njegovo delo so mu podelili častna članstva in naslove, kot so: častni član Slikarske akademije v Firencah (1964), zaslužni profesor ljubljanske univerze (1979), član Evropske akademije v Parizu (1982).

Zapustil je ogromen opus več tisoč podob. Strokovna kritika sodi, da je svoj umetniški vrh dosegel že zelo mlad med letoma 1920 in 1925, pozneje pa rastel v virtuoznega mojstra, zlasti v risbi in grafiki.

Jakca v njegovi zgodnji dobi uvrščamo med slovenske ekspresioniste, ki so poskušali nadgraditi takrat uveljavljeno impresionistično slikarstvo. Pozneje se je njegov mladostni zagon zagon umiril v mojstrskem liričnem realizmu. Posebno dolenjcem bo ostal v spominu kot krajinar-poet, v mnogih pastelih Novega mesta, Kostanjevice, dolenjskih vasi, gričev in dolin, ajdovih polj in njemu tako ljubih kozolcev.

Boidar Jakac
Boidar Jakac
EU skladi JANTAR amber NOVO MESTO 2017 Strateški dokumenti MONM Vse se vrača Celostna prometna strategija Kolesarju prijazno mesto Strategija razvoja 2015 - 2030 Novo mesto priložnosti Glasila mestne občine Novo mesto Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Državni portal e-uprava
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.