Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Prazgodovina in stari vek

Arheologi s pomočjo materialnih ostankov odstirajo sliko o življenju prvih naseljencev v našem okolju. Lukenjska jama pri Prečni je bila bivališče ljudem v kameni dobi. Prava zakladnica pa so najdišča iz starejše in mlajše železne dobe. Ugodne prometne poti, oblikovanost površja, klima in nahajališča železove rude so omogočila nastanek naselij na naravno dobro varovanih gričih. Arheološke najdbe iz tega časa pričajo o veliki spretnosti oblikovalcev kovin in gline, gosti naseljenosti in kulturnem vzponu v tem času. Novo mesto se z vsakoletnimi novimi odkritji dokončno uvršča med pomembnejša kulturna središča v času od 8. do 1. stoletja pred Kristusom v Evropi. V bližini Novega mesta je potekala pomembna rimska prometna pot iz Ljubljane proti Sisku. V antičnem obdobju so svoje sledi tu pustili tudi Rimljani.

Nahajališča:

Prazgodovina

  • kamena doba: Lukenjska jama
  • bronasta doba: Kapiteljska njiva (kultura žarnih grobišč)
  • starejša železna doba: Kapiteljska njiva, Marof, Kandija, Vinji vrh pri Šmarjeti (Iliri)
  • mlajša železna doba: Kapiteljska njiva (Kelti)

Stari vek - od 1. - 5. stoletja po Kristusu

  • antika: Beletov vrt v Novem mestu, Verdun pri Stopičah (Rimljani)

Starejša železna doba from Primož Kastelic on Vimeo.

EU skladi JANTAR amber NOVO MESTO 2017 Strateški dokumenti MONM Vse se vrača Celostna prometna strategija Kolesarju prijazno mesto Strategija razvoja 2015 - 2030 Novo mesto priložnosti Glasila mestne občine Novo mesto Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Državni portal e-uprava
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.