Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Frančiškanski samostan

V Novem mestu delujejo za mesto in Dolenjsko pomembne cerkvene ustanove. Na begu pred Turki so se v mestu leta 1472 naselili frančiškani. Na prostoru kapele sv. Lenarta so sezidali cerkev in samostanska poslopja. Učeni menihi so zavzeli pomembno vlogo v poučevanju mladine, zlasti po letu 1746, ko je cesarica Marija Terezija v Novem mestu ustanovila gimnazijo, vodstvo in poučevanje mladine pa zaupala frančiškanom. Ti so jo vodili do leta 1870, ko so jo podržavili. Knjižnica, renesančni nagrobniki in cerkvena oprema privabljajo ljubitelje lepega v samostan vse do današnjih dni.

EU skladi JANTAR amber NOVO MESTO 2017 Strateški dokumenti MONM Vse se vrača Celostna prometna strategija Kolesarju prijazno mesto Strategija razvoja 2015 - 2030 Novo mesto priložnosti Glasila mestne občine Novo mesto Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Državni portal e-uprava
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.