Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Razcvet in nazadovanje mesta

Obrt in trgovina sta bili osnovni gospodarski dejavnosti v prvih stoletjih in sta mestu omogočili razcvet. Njegov razvoj so nasilno prekinili in onemogočili Turki, ki mesta, ki ga je varovalo močno utrjeno obzidje niso nikoli zavzeli. Po letu 1786 so obzidje na nekaterih mestih porušili, drugje pa so ga uporabili za ureditev stanovanjskih poslopij. Ostanke obzidja je mogoče še danes videti na Šancah ob proštijskem vrtu.

EU skladi JANTAR amber NOVO MESTO 2017 Strateški dokumenti MONM Vse se vrača Celostna prometna strategija Kolesarju prijazno mesto Strategija razvoja 2015 - 2030 Novo mesto priložnosti Glasila mestne občine Novo mesto Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Državni portal e-uprava
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.