Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Narodno prebujenje

V začetku 19. stoletja so kratek čas tudi Novo mesto upravljali Francozi, sicer pa so se tudi našega mesta dotaknila gospodarska, tehnična in družbena dogajanja v Evropi. Zlasti v drugi polovici je prišlo do narodnega prebujanja, kar se je v mestu kazalo zlasti v tekmi med slovensko in nemško usmerjenimi meščani za prevlado v državni, še zlasti pa v mestni upravi. Ustanavljala so se številna narodna društva (narodna čitalnica, sokolsko društvo, gasilsko društvo, glasbena matica), kjer so se meščani srečevali, ustvarjali na različnih področjih ter moralno in finančno podpirali idejo slovenstva.V Novem mestu je bil tako zgrajen prvi narodni dom na Slovenskem leta 1873, in je postal osrednji prostor družabnega in kulturnega dogajanja v mestu vse do druge svetovne vojne. To je tudi čas, ko je v mesto prisopihal prvi vlak, ko je bila zgrajena bolnšnica, Kandijski most in posamezne javne zgradbe zunaj mestnega obzidja, ki so nakazovale širitev mesta v 20. stoletju.

EU skladi JANTAR amber NOVO MESTO 2017 Strateški dokumenti MONM Vse se vrača Celostna prometna strategija Kolesarju prijazno mesto Strategija razvoja 2015 - 2030 Novo mesto priložnosti Glasila mestne občine Novo mesto Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Državni portal e-uprava
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.