Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Povojno obdobje

V drugi polovici 20. stoletja je Novo mesto zelo spremenilo svojo podobo. Dokončno se je izvilo iz meja srednjeveškega obzidja. To je čas nastanka številnih industrijskih obratov in s tem v zvezi pospešene urbanizacije. V teh letih so bile ustanovljene osrednje šolske, zdravstvene in kulturne ustanove na Dolenjskem.

Še tretjič je orožje poseglo v tok dogajanja preteklega stoletja. V Pogancih je počila prva puška v vojni za Slovenijo.

Novo mesto je v 21. stoletje vstopilo kot osrednje gospodarsko, upravno, kulturno, versko, izobraževalno in športno središče Dolenjske ter trdno prevzelo vodilno mesto v jugovzhodnem delu Slovenije.

EU skladi JANTAR amber NOVO MESTO 2017 Strateški dokumenti MONM Vse se vrača Celostna prometna strategija Kolesarju prijazno mesto Strategija razvoja 2015 - 2030 Novo mesto priložnosti Glasila mestne občine Novo mesto Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Državni portal e-uprava
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.