Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Javna obvestila

24. marec 2017 - 8. april 2017
Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...
Več »
24. marec 2017 - 8. april 2017
Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...
Več »
24. marec 2017 - 6. april 2017
Rok za oddajo ponudb je 6. april ob 9. uri.
Več »
24. marec 2017 - 14. april 2017
Rok za oddajo ponudb je 14. april do 10. ure.
Več »
23. marec 2017 - 7. april 2017
Ustanovitev služnosti na nepremičnini parc. št. 873/9, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu Mestna občina Novo mesto objavlja, na...
Več »
21. marec 2017 - 20. april 2017
Rok za oddajo ponudbe je 20. april, ob 10. uri.
Več »
20. marec 2017 - 4. april 2017
Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...
Več »
16. marec 2017 - 3. april 2017
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina,...
Več »
Stran: 12 3 4 7


JANTAR amber NOVO MESTO 2017 Strateški dokumenti MONM Vse se vrača Celostna prometna strategija Kolesarju prijazno mesto Strategija razvoja 2015 - 2030 Novo mesto priložnosti Glasila mestne občine Novo mesto Novo mesto piše prihodnost že 650 let Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Državni portal e-uprava
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.