Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Državni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«
7.4.2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja v Uradnem listu št. 16 z dne 7.4.2017, javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 18 projektov, ki bodo razvili in izvajali kratke programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na socialno vključenost oseb iz ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

Prijavitelj mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse v razpisu navedene pogoje.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 2.340.000,00 EUR

Rok prijav: 15. 5. 2017

Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« (za Uroša Gojkovi- ča).

 Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.