Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Državni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev s področja spodbujanja enakosti in preprečevanja diskriminacije Romov v letu 2017
7.4.2017

Svet romske skupnosti Republike Slovenije objavlja v Uradnem listu št. 16 z dne 7.4.2017, javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev s področja spodbujanja enakosti in preprečevanja diskriminacije Romov v letu 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev s področja spodbujanja enakosti in preprečevanja diskriminacije Romov v letu 2017.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev:

– na področju spodbujanja enakosti,

– na področju preprečevanja diskriminacije Romov,

– na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti na terenu,

– na področju spoštovanja človekovih pravic in dostojanstva Romov,

– na področju odpravljanja stereotipov o Romih med večinskim prebivalstvom,

– medsebojno povezovanje in sodelovanje romskih društev v prid pripadnikov romske skupnosti na področju spodbujanja enakosti, preprečevanja diskriminacije in spoštovanja človekovih pravic.

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava oziroma romsko društvo, ki deluje v javnem interesu .

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 30.000,00 EUR

Rok prijav: 24. 4. 2017

Prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer po tel. 02/526-13-04 ali po elektronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.

 Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.