Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Državni razpisi

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2013
22.2.2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, objavlja v Uradnem listu št. 14, z dne 15.2.2013, javni

razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2013.

Predmet razpisa:

Sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka. Predmet sofinanciranja so raziskovalno razvojni projekti v podjetjih in javnih raziskovalnih organizacijah za pridobivanje novih znanj ter za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, s sofinanciranjem stroškov za industrijske raziskave.

Namen razpisa:

Omogočiti podjetjem in javnih raziskovalnih organizacijam iz Slovenije polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa Eureka. Spodbujati udeležbo slovenskih podjetij in javnih raziskovalnih organizacij na vseh tehnoloških področjih programa Eureka in jim zagotoviti, da ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, kakor tudi s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru.

Upravičenci in osnovni pogoji:

Velika, srednje velika, mala in mikro podjetja in javne-razvojne organizacije, s sedežem v RS. Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodne objave. V mednarodni iniciativi Eureka, sodeluje 41 polnopravnih članic, s katerimi je možno sestaviti mednarodni konzorcij, seznam na spletnem naslovu www.eurekanetwork.org Sofinancira se projekte v višini do 40 % ali 50 % vrednosti slovenskega deleža v posameznem projektu. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na leto za prijavitelja. Pogoji za sodelovanje, upravičeni stroški. Merila ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva:

Za nacionalno sofinanciranje projektov Eureka je v letu 2013 predvidenih 400.000,00 EUR, v letu 2014 pa 1.000.000,00 EUR.

Rok prijave:

Roka za oddajo vlog na javni razpis v letu 2013 sta: 15. april in 9. september 2013.

Informacije o razpisu:

Celotna razpisna dokumentacija na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi. Dodatne informacije na voljo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, pri kontaktni osebi Urška Zupin, urska.zupin@gov.si ali na tel. 01/400-33-36. Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v Glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.