Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Državni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2013
27.2.2013

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, objavlja v Uradnem listu št. 16 z dne, 22.2.2013, javni razpis

za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2013.

Predmet razpisa:

Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2013.

Namen razpisa:

Sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol ter fakultet.

Upravičenci in osnovni pogoji:

Zavodi, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe rednega izobraževanja s praktičnim poukom za področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva.

Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša do 50-odstotkov priznane vrednosti programa. Najvišja možna višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo je 20.000 EUR. V primeru, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za do 50-odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se bodo vsem upravičencem sredstva sofinanciranja sorazmerno znižala. Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva:

168.010 EUR

Rok prijave:

29.3.2013

Informacije o razpisu:

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi v elektronski obliki. Kontaktna oseba je Tomaž Hrastar, tel. 01/478-92-55 ali e-mail: tomaz.hrastar@gov.si , MKO, Sektor za podnebne spremembe, NVO, šolstvo in knjigovodstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Prijava na javni razpis mora biti poslana s priporočeno pošto, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ali osebno dostavljena najkasneje do 14. ure istega dne v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.