Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Mestna občina

Občinski svet Župan in podžupani Nadzorni odbor Občinska volilna komisija Občinska uprava Krajevne skupnosti Odloki in drugi akti Upravni postopki Projekti in investicije Katalog informacij javnega značaja Javna obvestila Dolenjski uradni list

Zadnji komentarji

Javna obravnava konser…
MESOSE: Potrebujemo nove mostove. Tiste za hojo in...

Javna obravnava konser…
Dušan: Strinjam se da je potrebno Glavni trg prenoviti...

Javna obravnava konser…
anonymous: Gradivo sem podrobno prebral in je res...

Javna obravnava konser…
Andro: Vabilo na delavnici: http://www.novomesto.

Javna obravnava konser…
Garaža: Futuristična možnost: Zakaj pa ne bi naredili...

Vreme

srečetpetsob
napoved napoved napoved napoved
17°C 18°C 19°C 18°C
30°C 28°C 29°C 29°C

Državni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2013
27.2.2013

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, objavlja v Uradnem listu št. 16 z dne, 22.2.2013, javni razpis

za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2013.

Predmet razpisa:

Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2013.

Namen razpisa:

Sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol ter fakultet.

Upravičenci in osnovni pogoji:

Zavodi, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe rednega izobraževanja s praktičnim poukom za področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva.

Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša do 50-odstotkov priznane vrednosti programa. Najvišja možna višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo je 20.000 EUR. V primeru, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za do 50-odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se bodo vsem upravičencem sredstva sofinanciranja sorazmerno znižala. Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva:

168.010 EUR

Rok prijave:

29.3.2013

Informacije o razpisu:

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi v elektronski obliki. Kontaktna oseba je Tomaž Hrastar, tel. 01/478-92-55 ali e-mail: tomaz.hrastar@gov.si , MKO, Sektor za podnebne spremembe, NVO, šolstvo in knjigovodstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Prijava na javni razpis mora biti poslana s priporočeno pošto, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ali osebno dostavljena najkasneje do 14. ure istega dne v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.Novo mesto piše prihodnost že 650 let Dolenjski uradni list Zemljevid MONM Nm bus Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Turistična ponudba Dolenjske Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.