Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Državni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013–2015
27.2.2013

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavlja v Uradnem listu št. 16, z dne 22.2.2013,

javni razpis za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013–2015 v okviru: Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–20133. Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja Prednostna usmeritev 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Predmet razpisa:

Sofinanciranje nadaljnjega izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013 do 2015, v okviru katerih se bo izvajalo svetovanje študentom pri načrtovanju in oblikovanju karierne usmeritve za kakovostnejšo študijsko pot in lažje vključevanje na trg dela.

Namen razpisa:

Sofinancirane dejavnosti bodo omogočile pridobivanje izkušenj kariernih svetovalcev na področju vodenja in organizacije kariernih centrov ter izvajanja kariernega svetovanja, medtem ko bo organizacija opredeljenih dogodkov pripomogla k osveščanju študentov o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela ter povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci. Cilj javnega razpisa je podpreti nadaljnji razvoj kariernega svetovanja na visokošolskih zavodih in okrepiti sodelovanje kariernih centrov z delodajalci oziroma neposreden vstop diplomantov v bodoča delovna okolja, kar bo pripomoglo tudi k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020.

Upravičenci in osnovni pogoji:

Univerze in samostojni visokošolski zavodi.

Upravičeni so stroški, ki so povezani z izvedbo projekta in so nastali od 1. 7. 2013 do najkasneje 30. 6. 2015 ter izdatki za te stroške, ki so bili plačani najkasneje do 15. 7. 2015. Skrajni datum izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo je 14. 8. 2015. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00 %, delež slovenskega prispevka pa 15,00 %. Natančnejši pogoji oziroma posebni za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in izdatki ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva:

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je največ do 1.340.000,00 EUR.

Rok prijave:

2. 4. 2013

Informacije o razpisu:

Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija dostopni na spletni strani ministrstva www.mizks.gov.si pod rubriko Javne objave in pod rubriko Javni razpisi.

Ddatna pojasnila n elektronskih naslovih manica.jakic-brezocnik@gov.si (vsebinski del javnega razpisa) in janez.danijel@gov.si (finančni in tehnični del javnega razpisa).

Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku priporočeno ali osebni v glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

 

 


Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.