Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Državni razpisi

Javni razpis PUREE 2013 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju
27.2.2013

Energija plus d.o.o. Maribor, objavlja v Uradnem listu št. 16 z dne, 22.2.2013, javni razpis PUREE 2013 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

ter javnem sektorju.

Predmet razpisa:

Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih za naslednje ukrepe: A) Vgradnja toplotnih črpalk; B) Vgradnja sprejemnikov sončne energije; C) Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave; D) Izvedba energetskih pregledov; E) Programi informiranja in ozaveščanja; F) Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; G) Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin; H) Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov; I) Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih.

Namen razpisa:

Povečana električna učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike, in manjša poraba električne energije v primerjavi s splošno vgrajeno opremo.

Upravičenci in osnovni pogoji:

Pravne osebe in podjetniki ter javni sektor, s sedežem v Republiki Sloveniji.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša za posamezne ukrepe 20 %, za ukrep Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih 30 %, za ukrep Izvedba energetskih pregledov ter Programi informiranja in ozaveščanja 50 % upravičenih stroškov ob upoštevanju velikosti podjetja. Rok za zaključek investicije je 31. 5. 2014. Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva:

223.000 EUR

Rok prijave:

Prvo odpiranje vlog najkasneje 12. 3. 2013, nato vsak drugi delovni torek.

Javni razpis velja do 28. 6. 2013.

Informacije o razpisu:

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.energijaplus.si . Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: mateja.supanic@energijaplus.si

Vloge morajo prispeti na naslov sofinancerja Energija plus d.o.o., Veselova ulica 10, 2000 Maribor, zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 12. ure.Zemljevid MONM Nm bus Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Turistična ponudba Dolenjske Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.