Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Državni razpisi

Javni razpis PUREE 2013 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju
27.2.2013

Energija plus d.o.o. Maribor, objavlja v Uradnem listu št. 16 z dne, 22.2.2013, javni razpis PUREE 2013 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

ter javnem sektorju.

Predmet razpisa:

Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih za naslednje ukrepe: A) Vgradnja toplotnih črpalk; B) Vgradnja sprejemnikov sončne energije; C) Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave; D) Izvedba energetskih pregledov; E) Programi informiranja in ozaveščanja; F) Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; G) Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin; H) Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov; I) Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih.

Namen razpisa:

Povečana električna učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike, in manjša poraba električne energije v primerjavi s splošno vgrajeno opremo.

Upravičenci in osnovni pogoji:

Pravne osebe in podjetniki ter javni sektor, s sedežem v Republiki Sloveniji.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša za posamezne ukrepe 20 %, za ukrep Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih 30 %, za ukrep Izvedba energetskih pregledov ter Programi informiranja in ozaveščanja 50 % upravičenih stroškov ob upoštevanju velikosti podjetja. Rok za zaključek investicije je 31. 5. 2014. Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva:

223.000 EUR

Rok prijave:

Prvo odpiranje vlog najkasneje 12. 3. 2013, nato vsak drugi delovni torek.

Javni razpis velja do 28. 6. 2013.

Informacije o razpisu:

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.energijaplus.si . Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: mateja.supanic@energijaplus.si

Vloge morajo prispeti na naslov sofinancerja Energija plus d.o.o., Veselova ulica 10, 2000 Maribor, zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 12. ure.Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.