Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Mestna občina

Občinski svet Župan in podžupani Nadzorni odbor Občinska volilna komisija Občinska uprava Krajevne skupnosti Odloki in drugi akti Upravni postopki Projekti in investicije Katalog informacij javnega značaja Javna obvestila Dolenjski uradni list

Zadnji komentarji

Javna obravnava konser…
Zahod: Mesto potrebuje zahodno in južnno obvoznico.

Javna obravnava konser…
MESOSE: Potrebujemo nove mostove. Tiste za hojo in...

Javna obravnava konser…
Dušan: Strinjam se da je potrebno Glavni trg prenoviti...

Javna obravnava konser…
anonymous: Gradivo sem podrobno prebral in je res...

Javna obravnava konser…
Andro: Vabilo na delavnici: http://www.novomesto.

Vreme

sobnedpontor
napoved napoved napoved napoved
17°C 17°C 18°C 16°C
31°C 30°C 28°C 28°C

Državni razpisi

Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve – EU Marjetice
5.3.2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, objavlja v Uradnem listu št. 18, z dne 1.3.2013, javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve – EU Marjetice.

Predmet razpisa:

Sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti podjetja, ki jo je pridobilo z Znakom za okolje EU za turistične nastanitve.

Namen razpisa:

Spodbuditi vse, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov; spodbuditi okolju prijazno gradnjo in poslovanje v novih in obstoječih turističnih nastanitvenih objektih, oziroma okolju prijazno prenovo v objektih; spodbuditi uvedbo Znaka za okolje EU v turističnih nastanitvenih objektih, trženje konkurenčne prednosti, pridobljene s tem ter informiranje javnosti o pozitivnih učinkih trajnostnega razvoja in ekološkega managementa.znakom

Upravičenci in osnovni pogoji:

Gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe, ki delujejo na področju turizma, vključno s kmetijami z nastanitvijo.

Rok za porabo sredstev je 31.12.2013. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve lahko dosega

– največ 7.000,00 EUR za posamezen nastanitveni objekt oziroma – ne več kot 80 % upravičenih stroškov uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve. Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila, upravičeni stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva:

49.000 EUR

Rok prijave:

Prvo odpiranje vlog 21. 3. 2013, naslednja odpiranja 3. 6. 2013 in 16. 9. 2013. Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Informacije o razpisu:

Razpisna dokumentacija in informacije dostopne na spletni strani ministrstva: www.mgrt.gov.si pod rubriko Javni razpisi. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo po elektronski pošti (irena.milinkovic@gov.si ).

Popolna vloga (en izvod v pisni obliki in na elektronskem nosilcu) dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor (po pošti priporočeno ali oddaja v vložišče ministrstva na Trubarjevi 11, Maribor)Novo mesto piše prihodnost že 650 let Dolenjski uradni list Zemljevid MONM Nm bus Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Turistična ponudba Dolenjske Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.