Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Državni razpisi

Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve – EU Marjetice
5.3.2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, objavlja v Uradnem listu št. 18, z dne 1.3.2013, javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve – EU Marjetice.

Predmet razpisa:

Sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti podjetja, ki jo je pridobilo z Znakom za okolje EU za turistične nastanitve.

Namen razpisa:

Spodbuditi vse, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov; spodbuditi okolju prijazno gradnjo in poslovanje v novih in obstoječih turističnih nastanitvenih objektih, oziroma okolju prijazno prenovo v objektih; spodbuditi uvedbo Znaka za okolje EU v turističnih nastanitvenih objektih, trženje konkurenčne prednosti, pridobljene s tem ter informiranje javnosti o pozitivnih učinkih trajnostnega razvoja in ekološkega managementa.znakom

Upravičenci in osnovni pogoji:

Gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe, ki delujejo na področju turizma, vključno s kmetijami z nastanitvijo.

Rok za porabo sredstev je 31.12.2013. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve lahko dosega

– največ 7.000,00 EUR za posamezen nastanitveni objekt oziroma – ne več kot 80 % upravičenih stroškov uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve. Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila, upravičeni stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva:

49.000 EUR

Rok prijave:

Prvo odpiranje vlog 21. 3. 2013, naslednja odpiranja 3. 6. 2013 in 16. 9. 2013. Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Informacije o razpisu:

Razpisna dokumentacija in informacije dostopne na spletni strani ministrstva: www.mgrt.gov.si pod rubriko Javni razpisi. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo po elektronski pošti (irena.milinkovic@gov.si ).

Popolna vloga (en izvod v pisni obliki in na elektronskem nosilcu) dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor (po pošti priporočeno ali oddaja v vložišče ministrstva na Trubarjevi 11, Maribor)Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.