Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Novice

PRIHAJAJOČE ZAPORE CEST
15.2.2017

Objavljeno v ponedeljek, 20. marca:

20. - 25. marec:

Zaradi izgradnje optičnega telekomunikacijskega omrežja bo delno zaprta občinska cesta v Dolnji Težki Vodi (v smeri proti Stopičam). Promet se bo odvijal izmenično enosmerno. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

2. april:

Zaradi kolesarske dirke bo popolnoma zaprt Glavni trg na delu med Jenkovo ulico in Dilančevo ulico, občasne popolne zapore pa bodo tudi med Kandijsko cesto in Vrhovčevo ulico. Poleg navedenega se bodo izvajale še kratkotrajne popolne zapore občinskih cest, kateri priključki se navezujejo na traso dirke. Promet bo urejen. Organizator prosi za upoštevanje prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Objavljeno v torek, 14. marca:

 

13. – 19. marec:

Ta teden se izkopavanja nadaljujejo na Pugljevi ulici. Konec tedna se bodo dela nadaljevala v začetku Rozmanove ulice, kjer bo uvedena popolna zapora, obvoz pa bo urejen po Germovi in Vrhovčevi ulici.

20. – 26. marec:

V tednu med 20. in 24. marcem so izkopavanja predvidena v spodnjem delu Glavnega trga, med trgovino Alpina in Kandijskim mostom. Promet bo urejen z delno zaporo na cestišča na začetku Glavnega trga, obvoz pa bo po potrebi urejen preko javnih parkirnih mest v spodnjem delu trga.

Ob koncu prihodnjega tedna, predvidoma 25. in 26. marca, so v načrtu izkopavanja na koncu Kandijskega mostu pri Čajarni. Promet bo ob delni zapori potekal izmenično enosmerno, obvoz pa bo potrebi urejen preko javnih parkirnih mest. Zapora bo v tem času tudi na levem zavijalnem pasu na Sokolski ulici (priključek na Glavni trg). Promet se bo odvijal po desnem zavijalnem pasu, skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno v petek, 10. marca:

 

10. marec - 10. april:

Delna zapora Šmarješke ceste pri podjetju Krka, d. d.zaradi semaforizacije prehoda za pešce. Promet bo urejen izmenično enosmerno in se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

10. marec:

Delna zapora parkirišč na Novem trgu zaradi izvedbe preventivnega dogodka - akcija Alkohol .

17. april:

Popolna zapora Glavnega trga v Novem mestu in nekaterih cest na območju mestnega jedra ter Ragovske ulice in Ragovega zaradi organizacije prireditve 18. novomeški tek.  Promet se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno v sredo, 8. marca 2017:

8. marec - 31. marec:

V sredo, 8. marca 2017, bomo v sklopu projekta ureditve mestnega jedra pričeli z arheološkimi izkopavanji na območju Glavnega trga ter Rozmanove in Pugljeve ulice. Izkopi bodo občasno terjali delne ali popolne zapore cest, zato bo treba prilagoditi tudi potek prometa po mestnem jedru. Najprej bodo stekli izkopi na odseku med Mladinsko knjigo in vodnjakom, zato bo ta odsek od srede dalje zaprt za promet. Obvoz bo urejen po Jenkovi, Detelovi in Dilančevi ulici.

Prva faza izkopavanj bo trajala nekaj dni. Sledijo izkopi na Pugljevi ulici, Rozmanovi ulici, odseku med Kandijskim mostom do Mladinske knjige in na križišču pri Kandijskem mostu. Vsa dela bodo predvidoma potekala nekaj tednov, v primeru pomembnih arheoloških najdb pa se to obdobje lahko podaljša.

 

Objavljeno v torek, 28. februarja 2017

6. marec - 22. marec :

Obveščamo vas, da bo zaradi graditve komunalnih priklopov, izvedbe uvoza in sanacije asfalta popolna zapora dela Šolske ceste na Otočcu, pri stanovanjski stavbi Šolska cesta 12. Obvoz bo urejen in se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno v ponedeljek, 27. februarja 2017:

27. februar - 15. avgust:

Obveščamo vas, da bo zaradi izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja spremenjena prometna signalizacija na več cestah na območju Potovega vrha. Kjer bo mogoče, bo obvoz urejen, sicer pa se bo promet odvijal skladno s prometno signalizacijo in v dogovoru z vodjo gradbišča.

 

 

Objavljeno v ponedeljek, 20. febraurja 2017:

20. februar - 24. marec:

Obveščamo vas, da bo do nadaljnjega zaradi obnovitvenih in vzdrževalnih del vrhnjega sloja popolnoma zaprt krajši lesen most do gradu Otočec iz smeri naselja Ratež.


 

Objavljeno v ponedeljek, 6. februarja 2017:

20. februar - 20. junij 2017:

Zaradi izgradnje kanalizacije in rekonstrukcije vodovoda bo spremenjena prometna signalizacija na več cestah na območju Šentjošta in Verduna. Kjer bo mogoče, bo urejen obvoz, sicer pa se bo promet odvijal skladno s prometno signalizacijo in v dogovoru z vodjem gradbišča.

Objavljeno v petek, 27. januarja 2017:

Do nadaljnjega je zaprt cestni odsek za bencinskim servisom v Drgančevju. Ta pot ni kategorizirana kot javna cesta in ni namenjena tranzitnemu prometu, zato se pluženje teh površin ne izvaja. Zaradi aktualnih vremenskih razmer so nekateri deli močno poledeneli. Kot lastniki dela tega cestišča moramo zagotovljati varnost, zato smo se odločili za začasno zaporo. Odstranili jo bomo, ko bodo vremenske razmere to omogočale.

 

Objavljeno v sredo, 21. decembra 2016: 

23. in 24. december 2016

Popolna zapora dela Westrove ulice zaradi prestavitve kapelice.


Objavljeno v četrtek, 15. december 2016:

Decembrske zapore dela Glavnega trga (med Jenkovo in Germovo ulici)

-16.12. 2016 od 9.00 ure do 17.12.2016 do 1.00 ure,

-17.12. 2016 od 9.00 ure do 18.12.2016 do 1.00 ure,

-19.12. 2016 od 15.00-22.00 ure,

-20.12. 2016 od 15.00-22.00 ure,

-21.12. 2016 od 15.00-22.00 ure,

-22.12. 2016 od 15.00-22.00 ure,

-23.12. 2016 od 13.00 ure do 24.12.2016 do 2.00 ure,

-24.12. 2016 od 18.00 ure do 25.12.2016 do 2.00 ure,

-26.12. 2016 od 16.00-24.00 ure in

-30.12. 2016 od 13.00 ure do 31.12.2016 do 2.00 ure.

Obvoz bo urejen, promet pa se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

Popolna zapora Glavnega trga in popolna zapora dela Rozmanove ulice (med Kandijskim mostom in odcepom za Vrhovčevo ulico)

-31.12. 2016 od 7.00 ure do 1. 1. 2017  do 8.00 ure

Obvoz bo urejen, promet pa se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

 

19. - 24. december 2016

Popolna zapora nekategorizirane ceste na Livadi, zaradi izgradnje kanalizacije.

Obvoz bo urejen, promet se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

 

Objavljeno v četrtek, 8. decembra 2016:

od 16. decembra 2016 do 23. decembra 2016 (24 ur dnevno) ter nato še med 3. januarjem 2017 in 28. februarjem 2017 (med 7.00-16.00 uro)

Delna zapora Smrečnikove ulice, zaradi gradnje nadomestnega mostu čez potok Težka voda in rekonstrukcije dela Smrečnikove ulice. Promet se bo odvijal izmenično enosmerno in bo urejen skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno v ponedeljek, 5. decembra 2016:

od 5. decembra do 30. decembra 2016

Delna in popolna zapora občinske ceste v Lastovčah, zaradi polaganja nizkonapetosnih kablov. Promet se bo odvijal mimo zapore oziroma skladno z obvozom in bo urejen skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno v ponedeljek, 28. oktobra:

28.november do 15. januarja:

Delna zapora Glavnega trga pri objektih Glavni trg 25-28 zaradi postavitve drsališča. Promet se bo odvijal mimo zapore in bo urejen skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno v četrtek, 27. oktobra:

31. oktober do 8. novembra:

Delna zapora pločnika pri objektu Glavni trg 23, zaradi uredtve fasade in dela ostrešja. Prehod po pločniku bo omogočen, območje zapore pa bo urejeno in zavarovano skladno s predpisi in prometno signalizacijo.

 

25. november med 15.00 in 18.30:

Popolna zapora javnih parkirnih prostorov pri Športni dvorani Marof, zaradi organizacije prireditve "Slavnostna akademija ob 270-letnici Gimnazije Novo mesto". Organizatorji naprošajo biskovalce in občane Novega mesta, da se poslužijo javnih parkirnih mest v neposredni bližini zapore.

 

Objavljeno v torek, 25. oktobra:

26. oktober do 25. november

Popolna zapora dela ulice Smolenja vas, pri stanovanjskih objektih Smolenja vas 11a, 11b, 11d, 18, 21, 21a, 21b, 21d, 22, 22a, 22b, 23, 23a, 24, 24a, 32, 32a, 32b, 41, 42, 86, 100 in 101, zaradi rekonstrukcije vodovoda in izgradnje fekalnega dela kanalizacije. Obvoz ne bo urejen, promet pa se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

28. oktober med 8.00 in 15.00

Popolna zapora dela ceste v naselju Gorenje Lakovnice, pri stanovanjskem objektu Gorenje Lakovnice 50, zaradi postavitve bazne postaje. Obvoz ne bo urejen, promet pa se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

25. oktober do 30. november

Popolna zapora ulice Brod pri stanovanjskih objektih Brod 21, 23, 25, 27 in 29, zaradi izgradnje kanalizacije. Obvoza ne bo, promet pa se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno v četrtek, 6. oktobra: 

7. do 20. oktober 2016 

Popolna zapora dela ulice Pod Trško goro, pri stanovanjskih objektih Pod Trško goro 91 in 91a, zaradi sanacije kanalizacije. Obvoz bo urejen, promet pa se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

15. ali 16. oktober 2016 

Popolna zapora Šegove ulice, pri nivojskem prehodu preko železniške proge Novo mesto – Metlika, zaradi izvedbe reklamacije. Obvoz bo urejen, promet pa se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

 

Objavljeno 4. oktobra:

SPREMEMBA ZAPORE:

 V dogovoru s krajevno skupnostjo je popolna zapora na Sokolski ulici spremenjena. Popolna zapora je sedaj pri tržnici, izvoz pa je možen zgolj na Glavni trg.


 

Objavljeno 30. septembra

3. oktober do 15. december 2016

Zaradi sanacije Narodnega doma bo popolna zapora dela občinske ceste na Sokolski ulici od Prešernovega trga do križišča s Cvelbarjevo. Cvelbarjeva ulica bo zaprta od začetka Narodnega doma do križišča s Sokolsko. Obvoz bo urejen po Muzejski, Kosovi, in delu Cvelbarjeve, ob Jakčevem domu na Breg in nazaj proti Kandijskemu mostu (glej skico).

 

 

Objavljeno 21. septembra 2016:

26. september do 18. november 2016

Zaradi izvajanja vzdrževalnih del na konzolnem hodniku za pešce bo delno zaprta Ljubljanska cesta med objektom Ljubljanska cesta 4 in Šmihelskim mostom. Promet se bo odvijal izmenično enosmerno in bo urejen skladno s prometno signalizacijo in semaforjem.

 

30. september 2016 

Zaradi prireditve Vse se vrača bo med 7. in 13. uro zaprt zgornji del Glavnega trga. Zaradi Noči nakupov pa bo med 13. in 24. uro popolna zapora Kandijskega mostu, Glavnega trga in Rozmanove ulica (do odcepa za knjižnico). Promet se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo. V primeru slabega vremena bo Noč nakupov 7. oktobra.

 

21. september do 21. oktober 2016

Zaradi izgradnje pločnika in cestne razsvetljave bo delno zaprta občinska cesta v naselju Zajčji Vrh. Promet se bo odvijal izmenično enosmerno in bo urejen skladno s prometno signalizacijo in semaforjem.

 

Objavljeno 15. septembra 2016:

16. september 2016

Zaradi prireditve Dan brez avtomobila bo Glavni trg zaprt za promet med 6. in 16. uro. V času zapore bo mogoče brezplačno parkiranje na parkirišču v Kandiji. Prosimo vse uporabnike parkirišč na Glavnem trgu, da svoje avtomobile umaknejo pred začetkom zapore.

 

Objavljeno 9. septembra 2016:

 

6. do 15. september 2016

Zaradi graditve kanalizacije bo popolno zaprt del Šolske ceste na Otočcu (pri stanovanjski stavbi Šolska cesta 12). Obvoz bo urejen in se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno 19. avgusta 2016:


 22. in 23. avgust 2016

Zaradi sanacije vodovoda bo delno zaprta Šegova ulica (pri stanovanjski stavbi Šegova ulica 26). Promet se bo odvijal izmenično enosmerno in bo urejen skladno s prometno signalizacijo.

27. in 28. avgusta 2016, od 17.00 do 1.00

Zaradi prireditve "NOČ NA KRKI 2016" bo popolnoma zaprta cesta Na Loko (od odcepa za pošto dalje). V času prireditve obvoza ne bo.

1. september do 31. oktober 2016

Zaradi izgradnje optičnega omrežja bodo potekale občasne delne zapore občinskih cest na območju Malih in Velikih Brusnic, Dolenjega in Gorenjega Suhadola ter Leskovca. Promet se bo odvijal izmenično enosmerno in bo urejen skladno s prometno signalizacijo.

10. september 2016, od 9.00 do 10.00

Zaradi prireditve "ZA SRCE" bo potekala popolna zapora ceste na območju Sevnega (od Grma Novo mesto - Center biotehnike in turizma do stanovanjske stavbe Trška gora 10). V času prireditve obvoza ne bo.

16. september 2016, od 6.00 do 16.00

Zaradi prireditve "EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI" bo potekala popolna zapora Glavnega trga v Novem mestu. Obvozi bodo urejeni, promet se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

________________________________________________________________________________________________________

 

Objavljeno 12. avgusta:


14. in 15. avgust 2016 od 18.00 do 2.00

 Popolna zapora dela občinske ceste v Smolenji vasi zaradi organizacije gasilske veselice (PGD Smolenja vas).

27. avgust 2016 od 13.00 do 20.00

Popolna zapora Trdinove ulice, dela Smrečnikove ulice (od odcepa Resslova ulica) ter Mušičeve ulice zaradi kolesarske dirke "OKOLI GRMA 2016" (KK Adria Mobil Novo mesto). 

28. avgust 2016 od 5.00 do 21.00

Popolna zapora Glavnega trga in dela Rozmanove ulice zaradi kolesarske dirke "CROATIA - SLOVENIA 2016" (KK Adria Mobil Novo mesto). V času kolesarske dirke bodo občasne zapore tudi na območju trase dirke (Rozmanova ulica, Seidlova cesta, Šmarješka cesta, cesta skozi Lešnico do Grada Otočec, čez Struge na Ratež - Petelinjek - Smolenja vas - Šentjernejska cesta - Kandijska cesta).

3. september 2016 od 8.00 do 24.00

Popolna zapora Kandijskega mostu zaradi organizacije javne prireditve "KRKA ŽIVI! - Skoki v Krko - Kandijski most 2016" (Agencija za šport Novo mesto).

Obvozi bodo urejeni.

 Novo mesto piše prihodnost že 650 let Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Turistična ponudba Dolenjske Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.