Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Novice

PRIHAJAJOČE ZAPORE CEST
31.8.2017

Objavljeno v četrtek, 31. avgugsta 2017:

1. - 19. september: Delna sprostitev prometa po Kettejev drevoredu

Ob začetku šolskega leta bo jutri delno sproščen promet po priključku Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto. Do predvidoma 19. septembra bo potekalo še polaganje zaključnega sloja asfalta in druga zaključna dela, zato bo zaprt odsek od odcepa za vrtec, občino in CeROD do odcepa za Športno dvorano Marof, med vikendi pa celoten priključek.

V času zapore zgornjega dela gradbišča bo dostop do občine, vrtca, gimnazije, osnovne šole in poslovnih objektov začasno potekal preko gradbišča, dostop do objektov višje ob Kettejevem drevoredu pa bo možen prek Koštialove ulice in Mestnih njiv.

Ob koncih tedna, od 1. septembra 2017, od 16.30, do 4. septembra 2017, do 6.00, od 8. septembra 2017, od 16.30, do 11. septembra 2017, do 6.00 ter od 15. septembra 2017, od 16.30 do 18. septembra 2017, do 6.00, bo popolna zapora veljala tudi od križišča s Seidlovo cesto do odcepa za občino, CeROD in vrtec. Promet se bo v tem primeru odvijal preko začasnega priključka po obvozni cesti med OŠ Center in Zavarovalnico Sava, "desno-desno", kar pomeni, da bo uvoz mogoč zgolj iz smeri Ločna, izvoz pa zgolj v smeri center (enako kot v tem trenutku).

 

Objavljeno v četrtek, 24. avgusta 2017:

25. avgust:

Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo delna zapora občinske ceste na območju Prečne. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

26. in 27. avgust:

Zaradi organizacije prireditve bo med 8. uro (26. 8.) in 7. uro (27. 8.) popolna zapora občinske ceste v smeri Loka. Obvoz ne bo urejen, dostop bo mogoč do Novega trga. Organizator prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Objavljeno v sredo, 16. avgusta 2017:

16. , 17. in 18. avgust:

Popolna zapora državne ceste Novo mesto - Metlika, ki bo predvidoma trajala od srede, 16. avgusta, od 8. ure zjutraj, do petka, 18. avgusta, do 24. ure.

Sočasno potekajo tudi dela na Šmihelskem mostu, zato bo obvoz urejen po Kandijski cesti (v smeri Dolenjskih Toplic). Ker bi lahko prihajalo do zastojev, ustrezno prilagodite svoje poti.


Objavljeno v sredo, 9. avgusta 2017:

12. in 13. avgust:

Med 18. in 2. uro bo zaradi organizacije prireditve popolna zapora občinske ceste v Smolenji vasi. Obvoz bo urejen. Organizator prosi za upoštevanje začasne pometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Objavljeno v petek, 4. avgusta 2017:

8. in 9. avgust:

Izvajalec zapore nas je obvestil o popolni zapori državne ceste Novo mesto - Metlika. Popolna zapora bo predvidoma trajala od torka, 8. avgusta, od 8. ure zjutraj, do četrtka, 10. avgusta, do 24. ure.

Sočasno potekajo tudi dela na Šmihelskem mostu, zato bo obvoz urejen po Kandijski cesti (v smeri Dolenjskih Toplic). Ker bi lahko prihajalo do zastojev, ustrezno prilagodite svoje poti.

 

4. avgust:

Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo med 7.00 in 14.30 delno zaprta Grajska cesta na Otočcu. Promet se bo odvijal izmenično enosmerno. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Objavljeno v četrtek, 27. julija 2017:

28. julij:

Zaradi izvajanja del bo med 10. in 12. uro popolna zapora Šolske ulice. Obvoz bo urejen. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

31. julij -31. avgust:

Zaradi ureditve parkirišča ter priključitve novega vrtca na plinsko in telekomunikacijsko omrežje bo delna zaprta Kočevarjeva ulica v Bršljinu (pri vrtcu Bršljin). Promet se bo odvijal izmenično enosmerno. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Objavljeno v torek, 25. julija 2017:

26. in 27. julij:

Na Mestni občini Novo mesto smo s strani izvajalca rednega vzdrževanja državne ceste Novo mesto – Metlika pravkar prejeli obvestilo o popolni zapori te ceste zaradi preplastitve cestišča (od 11,300-14,010 km). Popolna zapora bo predvidoma trajala od srede, 26. julija, od 8. ure zjutraj, do četrtka, 27. julija, do 24. ure.

 

Sočasno potekajo tudi dela na Šmihelskem mostu, zato bo obvoz urejen po Kandijski cesti (v smeri Dolenjskih Toplic). Ker bi lahko prihajalo do zastojev, občane in vse, ki na delo prihajajo po tej cesti, prosimo, da ustrezno prilagodijo svoje poti.

 

 

 

Objavljeno v četrtek, 20. julija 2017:

25. julij - 20. avgust 2017:

Zaradi rekonstrukcije premostitvenega objekta bo v obdobju med 25.7.2017 in predvidoma 20.8.2017, popolna zapora Šmihelskega mostu. Obvoz bo urejen preko Kandijske ceste, Levičnikove ceste in Seidlove ceste oziroma obratno. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Objavljeno v četrtek, 20. julija 2017:

20. julij:

Zaradi varnostnih razlogov je zaradi poškodb zgornjega sloja začasno zaprt most čez Krko pri Šentpetru na Otočcu. Pristojne službe so na delu in bodo poškodbe predvidoma odpravile že danes. 

 

Objavljeno v ponedeljek, 3. julija:

30. junij - 9. julij:

Zaradi izgradnje optičnega omrežja bo delno zaprta občinska cesta v naselju Koroška vas. Promet se bo odvijal izmenično enosmerno. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

6., 8. in 9. julij:

Zaradi organizacije prireditve "Festival na Glavnem trgu" bo popolnoma zaprt del Glavnega trga (med Jenkovo in Dilančevo ulico). Obvoz bo urejen. Organizator prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

Podrobni termini zapore:

6. julija  med 16. in 24. uro.

8. julij med 6. uro in 6. uro 9. julija.

 

 

Objavljeno v petek, 23. junija:

25. junij 2017

Zaradi organizacije kolesarske prireditve "GP Rondo"  bo med 9. in 16. uro občasna popolna zapora na območju Cegelnice. Poleg navedenega se bodo izvajale še kratkotrajne popolne zapore občinskih cest, kateri priključki se navezujejo na traso dirke. Obvoza ne bo. Organizator prosi za upoštevanje prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

30. junija - 1. julij 2017

Zaradi prireditve (poroka) bo v obdobju med od 12. in 6. uro popolna zapora Župančičevega sprehajališča med mostom preko Krke in razcepom za Pumpnco. Pešci in kolesarji bodo v času zapore preusmerjeni na Ljubljansko cesto. Organizator prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Objavljeno v četrtek, 22. junija:

26. junij - 31. avgust 2017

Zaradi rekonstrukcije dela ceste, bo v obdobju med 26.6.2017 in 31.8.2017 popolna zapora Kettejevega drevoreda. Dela se bodo izvajala v dveh fazah. V prvi fazi bo zapora potekala med priključkom Seidlova cesta in do odcepa za MONM, Cerod ter vrtec. Promet se bo v tem primeru odvijal preko začasnega priključka po obvozni cesti med OŠ Center in Zavarovalnico Sava, a zgolj "desno-desno", kar pomeni, da bo uvoz mogoč zgolj s smeri Ločna, izvoz pa zgolj v smeri center. V drugi fazi (začela naj bi se v mesecu avgustu, odvisno od poteka del!) pa bo zapora potekala med odcepom za MONM, Cerod ter vrtec in do odcepa za ŠD Marof. V tem primeru bo dostop do MONM, Ceroda, vrtca, Zavarovalnice Sava, Gimnazije MONM in OŠ Center, potekal nemoteno, dostop do objektov na naslovu Kettejev drevored 2, 4, 6, 7, 7a, 9, 12 in 14, pa bo mogoč preko Koštialove ulice in Mestnih njiv. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

Objavljeno v sredo, 21. junija:

19. junij - 5. oktober:

Zaradi rekonstrukcije je delno zaprta Straške ceste (med gostilno Čefidelj in semaforiziranim križiščem). Promet se odvija izmenično enosmerno, ves čas pa bo omogočen dostop do gospodarske cone Livada. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.


Objavljeno v torek, 20. junija:

21. junij - 30. julij:

Zaradi izvajanja del na fasadi cerkve Sv. Križa bo delna zaprta občinska cesta v naselju Velike Brusnice. Promet se bo odvijal izmenično enosmerno. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Objavljeno v petek, 16. junija:

20. junij - 31. september:

Zaradi komunalnega urejanja gospodarske cone Na Brezovici bodo na tem območju delne in popolne zapore cest. Do konca septembra je predvidena popolna zapora državne ceste skozi gospodarsko cono Na Brezovici (nekdanja hitra cesta, ki poteka vzporedno z avtocesto Ljubljana – Obrežje). Popolna zapora bo od križišča s cesto Trška gora – Župnca do priključka za avtocesto. Delna zapora pa bo na cesti Trška gora – Župnca. Na križišču iz smeri Trške gore bo možno zaviti desno proti Dolenjemu Kamenju ali naravnost proti Župnci. V primeru delnih zapor se bo promet odvijal izmenično enosmerno, v primeru popolne zapore pa bo urejen obvoz.


 

Objavljeno v torek, 13. junija:

16. junij:

Zaradi organizacije prireditve "Sem glasba, sem mesto" bo med 6. in 24. uro popolna zapora dela Glavnega trga (med Jenkovo in Dilančevo ulico). Obvoz bo urejen. Organizator prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.


16. in 17. junij:

Zaradi izvajanja del bo od 7. ure (16. junij) do 11. ure (17.junij) delna zapora Šolske ulice. Obvoz bo urejen izmenično enosmerno. Investitorka prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

16., 17. in 18. junij:

Zaradi organizacije prireditve "GHD Gorjanci 2017" bo vsak dan med 7. in 19. uro popolna zapora občinske ceste v naselju Gornja Težka voda (pri Prepihu). Organizator prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

17. junij:

Zaradi organizacije prireditve "Poletna muzejska noč" bo med 16. in 24. uro popolna zapora dela Sokolske ulice (pri Jakčevem domu). Obvoz bo urejen. Organizator prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

17. - 18. junij:

Zaradi organizacije prireditve "Po Sloveniji 2017" bo od 11. ure (17. junij) do 21. ure (18. junij) popolna zapora Kandijskega mostu, Glavnega trga, Rozmanove ulice (do uvoza za Novi trg). Poleg navedenega se bodo izvajale še kratkotrajne popolne zapore občinskih cest, kateri priključki se navezujejo na traso dirke. Obvoz bo urejen. Organizator prosi za upoštevanje prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

19. junij - 14. avgust:

Zaradi prenove strehe in fasade na objektu Hladnikova ulica 1 bo zapora dela Hladnikove ulice in pločnika ob Prešernovem trgu. Za pešce bo urejen varen prehod pod gradbenim odrom. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

24. junij:

Zaradi organizacije prireditve "Praznik situl" bo med 6. in 24. uro popolna zapora dela Glavnega trga (med Jenkovo in Dilančevo ulico). Obvoz bo urejen. Organizator prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

30. junij:

Zaradi organizacije prireditve "Noč nakupov" bo med 13. in 24. uro zapora mestnega jedra (od začetka Kandijskega mostu do Knjižnice Mirana Jarca). Organizator prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

1. - 2. julij

Zaradi organizacije prireditve "Noč boksa" bo od 6. ure (1. julija) do 6. ure (2. julija), popolna zapora parkirišč na Novem trgu. Organizator prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje. V primeru slabega vremena bo zapora v istem terminu 8. in 9. junija.

 

Julij:

Zaradi organizacije prireditve "Festival na Glavnem trgu" bo v mesecu juliju več popolnih zapor dela Glavnega trga (med Jenkovo in Dilančevo ulico). Obvoz bo urejen. Organizator prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

Predvidene zapore:

1. julij (cel dan) do 3. ure (2. julij)

6. julij  med 16. in 24. uro

8. julij ob 6. uri do 6. ure 9. julija

13. julij od 16. do 24. ure

5. julij  od 6. do 14. ure

20. julij  od 16. do 24. ure

22. julij od 6. do 14. ure

27.julij od 16. do 24. ure


Objavljeno v ponedeljek, 5. junija:

6. in 8. junij:

Zaradi izgradnje optičnega omrežja bo med 7. in 17. uro delna zapora občinske ceste v naselju Koroška vas. Promet se bo odvijal izmenično enosmerno. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

5. junij - 20. december:

Zaradi gradnje hidravljičnih izboljšav vodovodnega sistema bo popolna zapora občinske ceste na območju Prapreške poti na Otočcu. Obvoz bo urejen, promet se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.


Objavljeno v četrtek, 25. maja:

29. maj - 16. junij:

Zaradi prenove Straške ceste bo zapora na treh krajših odsekih ulice Bršljin, med stavbo KZ Krka in gostilno Čefidelj. Obvoz bo urejen po Ljubljanski, Straški in Mirnopeški cesti, na območju del pa bo omogočen dostop do domov in poslovnih prostorov.

26. maj in 29. -31. maj:

Zaradi 110 kV daljnovoda bo občasna 15 minutna popolna zapora v Sevnem (pred Centrom biotehnike in turizma). Promet se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

26. in 27. maj:

Med 7. in 17. uro bo zaradi sanacije kabelske kanalizacije delna in popolna zapora občinske ceste v naselju Prečna. V primeru delne zapore se bo promet odvijal izmenično enosmerno. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

27.maj:

Med 7. in 19. uro bo popolna zapora lokalne ceste Prečna - Straža zaradi preplastitve ceste. Obvoz bo urejen, promet se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

 

Objavljeno v sredo, 17. maja:

19. maj:

Zaradi organizacije prireditve "Ulična četvorka" bo med 6. in 13. 30 uro popolna zapora vseh javnih parkirnih prostorov na platoju Novi trg. Organizator prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Zaradi organizacije prireditve "Maturantska četvorka 2017" bo med10.30  in 13.30 uro popolna zapora Glavnega trga na delu med Jenkovo ulico in Dilančevo ulico. Obvoz bo urejen preko Jenkove ulice, Detelove ulice, Dilančeve ulice in Germove ulice. Organizator prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Objavljeno v ponedeljek, 15. maja:

16. maj - 15. julij:

Zaradi gradnje vodovodnega omrežja bo delna zapora na občinski cesti na območju Pogancev (Belokranjska cesta). Promet se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo, izmenično enosmerno mimo gradbišča. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Objavljeno v petek, 12. maja:

14. maj:

Zaradi izvedbe 7. Dobrodelnega Leo teka bo med 7. in 12. uro popolna zapora dveh občinskih cest na območju Portovala (dalje od spodnjega uvoza v parkirno hišo ter od odcepa za teniška igrišča). Promet se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo. Organizator prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Objavljeno v ponedeljek, 8. maja :

9. - 15. maj:

Zaradi sanacije nizkonapetostnega omrežja bo popolna zapora občinskih cest na območju Ulice Ilke Vaštetove. Promet se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Objavljeno v petek, 5. maja:

7. maj:

Za promet bo zaradi tradicionalnega Kolesarskega maratona po dolini reke Krke zaprt zgornji del Glavnega trga, med Mladinsko knjigo in vodnjakom, med 6. in 13. uro. Obvoz bo urejen po Jenkovi in Dilančevi ulici.

 

Objavljeno v ponedeljek, 10. aprila:

10. - 15. april:

Zaradi izgradnje optičnega omrežja bo več delnih in popolna zapora občinskih cest v naselju Mali Podljuben. V primeru delnih zapor se bo promet odvijal izmenično enosmerno, popolna zapora pa bo kratkotrajna. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

10. - 15. april:
Zaradi izgradnje optičnega omrežja bo več delnih zapor občinske ceste v naselju Vrh pri Ljubnu. Promet se bo odvijal izmenično enosmerno. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

10. - 12. april:

Zaradi zamenjave kritine na stanovanjskem objektu (Ob Težki vodi 8) bo delna zapora občinske ceste Ob Težki vodi. Promet se bo odvijal izmenično enosmerno. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Objavljeno v ponedeljek, 3. aprila:

3. - 10. april:

Zaradi izgradnje optičnega omrežja bo več delnih in popolnih zapor občinskih cest v naselju Gorenje Mraševo. V primeru delnih zapor se bo promet odvijal izmenično enosmerno, popolne zapore pa bodo kratkotrajne. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

3. - 5. april:

Zaradi izgradnje optičnega omrežja bo več delnih zapor občinskih cest v naselju Dolnja Težka Voda (v smeri proti Stopičam). Promet se bo odvijal izmenično enosmerno. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Objavljeno v petek, 31. marca:

4. - 7. april:

Zaradi izvajanja tehničnih pregledov traktorjev bodo naslednji teden popolne in delne zapore naslednjih občinskih cest:

- popolna zapora v Stopičah v torek, 4.4.2017 med 10.00-16.00 uro (zapora mora biti sproščena najmanj vsakih 60 minut),

- delna zapora v Podgradu v sredo, 5.4.2017 med 8.00-12.00 uro (obvoz mimo zapore izmenično enosmerno),

- popolna zapora v Velikem Slatniku v četrtek, 6.4.2017 med 14.00-16.30 uro (zapora mora biti sproščena najmanj vsakih 30 minut),

- popolna zapora v Gabrju v petek, 7.4.2017 med 8.00-10.00 uro (zapora mora biti sproščena najmanj vsakih 30 minut) in

- popolna zapora v Dolžu v petek, 7.4.2017 med 12.00-15.00 uro (zapora mora biti sproščena najmanj vsakih 60 minut).

 

Objavljeno v sredo, 29. marca:

V prihodnjih dneh bodo v mestnem jedru na različnih lokacijah potekala nujna vzdrževalna dela. Začenja se 1. faza prenove novomeške tržnice, na Rozmanovi, Kastelčevi in Kapiteljski ulici pa bodo potekala vzdrževalna dela na cestišču in meteornih jaških.

 

30. marec - 4. april:

Prenovo tržnice v četrtek, 30. marca, začenjamo s preplastitvijo tlakov na odprtem delu tržnice, zato bo zaprt trikotnik na Florjanovem trgu, kar pa po zagotovilih izvajalca ne bo vplivalo na promet. 1. faza bo predvidoma trajala do sredine prihodnjega tedna, sledila ji bo 2. faza, ki vključuje vzdrževalna dela na pokritem delu tržnice.

 

31. marec:

V petek, 31. marca, bodo potekala vzdrževalna dela na začetku Rozmanove ulice (pri arkadah), zato bo tam med 6. in 15. uro popolna zapora. Obvoz bo urejen po Vrhovčevi ulici.

 

1. - 7. april: 

Med 1. in 7. aprilom bodo vzdrževalna dela potekala na Kastelčevi in Kapiteljski ulici. Na Kastelčevi bo v tem času popolna zapora, na Kapiteljski ulici pa bo promet urejen z delno zaporo. Po dogovoru z izvajalcem bodo stanovalci Kastelčeve ulice lahko dostopali do svojih domov.

 

Zahvaljujemo se vam za strpnost, potrpežljivost in razumevanje.

 

Objavljeno v ponedeljek, 20. marca:

20. - 25. marec:

Zaradi izgradnje optičnega telekomunikacijskega omrežja bo delno zaprta občinska cesta v Dolnji Težki Vodi (v smeri proti Stopičam). Promet se bo odvijal izmenično enosmerno. Investitor prosi za upoštevanje začasne prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

2. april:

Zaradi kolesarske dirke bo popolnoma zaprt Glavni trg na delu med Jenkovo ulico in Dilančevo ulico, občasne popolne zapore pa bodo tudi med Kandijsko cesto in Vrhovčevo ulico. Poleg navedenega se bodo izvajale še kratkotrajne popolne zapore občinskih cest, kateri priključki se navezujejo na traso dirke. Promet bo urejen. Organizator prosi za upoštevanje prometne signalizacije in prosi za razumevanje.

 

Objavljeno v torek, 14. marca:

 

13. – 19. marec:

Ta teden se izkopavanja nadaljujejo na Pugljevi ulici. Konec tedna se bodo dela nadaljevala v začetku Rozmanove ulice, kjer bo uvedena popolna zapora, obvoz pa bo urejen po Germovi in Vrhovčevi ulici.

20. – 26. marec:

V tednu med 20. in 24. marcem so izkopavanja predvidena v spodnjem delu Glavnega trga, med trgovino Alpina in Kandijskim mostom. Promet bo urejen z delno zaporo na cestišča na začetku Glavnega trga, obvoz pa bo po potrebi urejen preko javnih parkirnih mest v spodnjem delu trga.

Ob koncu prihodnjega tedna, predvidoma 25. in 26. marca, so v načrtu izkopavanja na koncu Kandijskega mostu pri Čajarni. Promet bo ob delni zapori potekal izmenično enosmerno, obvoz pa bo potrebi urejen preko javnih parkirnih mest. Zapora bo v tem času tudi na levem zavijalnem pasu na Sokolski ulici (priključek na Glavni trg). Promet se bo odvijal po desnem zavijalnem pasu, skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno v petek, 10. marca:

 

10. marec - 10. april:

Delna zapora Šmarješke ceste pri podjetju Krka, d. d.zaradi semaforizacije prehoda za pešce. Promet bo urejen izmenično enosmerno in se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

10. marec:

Delna zapora parkirišč na Novem trgu zaradi izvedbe preventivnega dogodka - akcija Alkohol .

17. april:

Popolna zapora Glavnega trga v Novem mestu in nekaterih cest na območju mestnega jedra ter Ragovske ulice in Ragovega zaradi organizacije prireditve 18. novomeški tek.  Promet se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno v sredo, 8. marca 2017:

8. marec - 31. marec:

V sredo, 8. marca 2017, bomo v sklopu projekta ureditve mestnega jedra pričeli z arheološkimi izkopavanji na območju Glavnega trga ter Rozmanove in Pugljeve ulice. Izkopi bodo občasno terjali delne ali popolne zapore cest, zato bo treba prilagoditi tudi potek prometa po mestnem jedru. Najprej bodo stekli izkopi na odseku med Mladinsko knjigo in vodnjakom, zato bo ta odsek od srede dalje zaprt za promet. Obvoz bo urejen po Jenkovi, Detelovi in Dilančevi ulici.

Prva faza izkopavanj bo trajala nekaj dni. Sledijo izkopi na Pugljevi ulici, Rozmanovi ulici, odseku med Kandijskim mostom do Mladinske knjige in na križišču pri Kandijskem mostu. Vsa dela bodo predvidoma potekala nekaj tednov, v primeru pomembnih arheoloških najdb pa se to obdobje lahko podaljša.

 

Objavljeno v torek, 28. februarja 2017

6. marec - 22. marec :

Obveščamo vas, da bo zaradi graditve komunalnih priklopov, izvedbe uvoza in sanacije asfalta popolna zapora dela Šolske ceste na Otočcu, pri stanovanjski stavbi Šolska cesta 12. Obvoz bo urejen in se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno v ponedeljek, 27. februarja 2017:

27. februar - 15. avgust:

Obveščamo vas, da bo zaradi izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja spremenjena prometna signalizacija na več cestah na območju Potovega vrha. Kjer bo mogoče, bo obvoz urejen, sicer pa se bo promet odvijal skladno s prometno signalizacijo in v dogovoru z vodjo gradbišča.

 

 

Objavljeno v ponedeljek, 20. febraurja 2017:

20. februar - 24. marec:

Obveščamo vas, da bo do nadaljnjega zaradi obnovitvenih in vzdrževalnih del vrhnjega sloja popolnoma zaprt krajši lesen most do gradu Otočec iz smeri naselja Ratež.


 

Objavljeno v ponedeljek, 6. februarja 2017:

20. februar - 20. junij 2017:

Zaradi izgradnje kanalizacije in rekonstrukcije vodovoda bo spremenjena prometna signalizacija na več cestah na območju Šentjošta in Verduna. Kjer bo mogoče, bo urejen obvoz, sicer pa se bo promet odvijal skladno s prometno signalizacijo in v dogovoru z vodjem gradbišča.

Objavljeno v petek, 27. januarja 2017:

Do nadaljnjega je zaprt cestni odsek za bencinskim servisom v Drgančevju. Ta pot ni kategorizirana kot javna cesta in ni namenjena tranzitnemu prometu, zato se pluženje teh površin ne izvaja. Zaradi aktualnih vremenskih razmer so nekateri deli močno poledeneli. Kot lastniki dela tega cestišča moramo zagotovljati varnost, zato smo se odločili za začasno zaporo. Odstranili jo bomo, ko bodo vremenske razmere to omogočale.

 

Objavljeno v sredo, 21. decembra 2016: 

23. in 24. december 2016

Popolna zapora dela Westrove ulice zaradi prestavitve kapelice.


Objavljeno v četrtek, 15. december 2016:

Decembrske zapore dela Glavnega trga (med Jenkovo in Germovo ulici)

-16.12. 2016 od 9.00 ure do 17.12.2016 do 1.00 ure,

-17.12. 2016 od 9.00 ure do 18.12.2016 do 1.00 ure,

-19.12. 2016 od 15.00-22.00 ure,

-20.12. 2016 od 15.00-22.00 ure,

-21.12. 2016 od 15.00-22.00 ure,

-22.12. 2016 od 15.00-22.00 ure,

-23.12. 2016 od 13.00 ure do 24.12.2016 do 2.00 ure,

-24.12. 2016 od 18.00 ure do 25.12.2016 do 2.00 ure,

-26.12. 2016 od 16.00-24.00 ure in

-30.12. 2016 od 13.00 ure do 31.12.2016 do 2.00 ure.

Obvoz bo urejen, promet pa se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

Popolna zapora Glavnega trga in popolna zapora dela Rozmanove ulice (med Kandijskim mostom in odcepom za Vrhovčevo ulico)

-31.12. 2016 od 7.00 ure do 1. 1. 2017  do 8.00 ure

Obvoz bo urejen, promet pa se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

 

19. - 24. december 2016

Popolna zapora nekategorizirane ceste na Livadi, zaradi izgradnje kanalizacije.

Obvoz bo urejen, promet se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

 

Objavljeno v četrtek, 8. decembra 2016:

od 16. decembra 2016 do 23. decembra 2016 (24 ur dnevno) ter nato še med 3. januarjem 2017 in 28. februarjem 2017 (med 7.00-16.00 uro)

Delna zapora Smrečnikove ulice, zaradi gradnje nadomestnega mostu čez potok Težka voda in rekonstrukcije dela Smrečnikove ulice. Promet se bo odvijal izmenično enosmerno in bo urejen skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno v ponedeljek, 5. decembra 2016:

od 5. decembra do 30. decembra 2016

Delna in popolna zapora občinske ceste v Lastovčah, zaradi polaganja nizkonapetosnih kablov. Promet se bo odvijal mimo zapore oziroma skladno z obvozom in bo urejen skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno v ponedeljek, 28. oktobra:

28.november do 15. januarja:

Delna zapora Glavnega trga pri objektih Glavni trg 25-28 zaradi postavitve drsališča. Promet se bo odvijal mimo zapore in bo urejen skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno v četrtek, 27. oktobra:

31. oktober do 8. novembra:

Delna zapora pločnika pri objektu Glavni trg 23, zaradi uredtve fasade in dela ostrešja. Prehod po pločniku bo omogočen, območje zapore pa bo urejeno in zavarovano skladno s predpisi in prometno signalizacijo.

 

25. november med 15.00 in 18.30:

Popolna zapora javnih parkirnih prostorov pri Športni dvorani Marof, zaradi organizacije prireditve "Slavnostna akademija ob 270-letnici Gimnazije Novo mesto". Organizatorji naprošajo biskovalce in občane Novega mesta, da se poslužijo javnih parkirnih mest v neposredni bližini zapore.

 

Objavljeno v torek, 25. oktobra:

26. oktober do 25. november

Popolna zapora dela ulice Smolenja vas, pri stanovanjskih objektih Smolenja vas 11a, 11b, 11d, 18, 21, 21a, 21b, 21d, 22, 22a, 22b, 23, 23a, 24, 24a, 32, 32a, 32b, 41, 42, 86, 100 in 101, zaradi rekonstrukcije vodovoda in izgradnje fekalnega dela kanalizacije. Obvoz ne bo urejen, promet pa se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

28. oktober med 8.00 in 15.00

Popolna zapora dela ceste v naselju Gorenje Lakovnice, pri stanovanjskem objektu Gorenje Lakovnice 50, zaradi postavitve bazne postaje. Obvoz ne bo urejen, promet pa se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

25. oktober do 30. november

Popolna zapora ulice Brod pri stanovanjskih objektih Brod 21, 23, 25, 27 in 29, zaradi izgradnje kanalizacije. Obvoza ne bo, promet pa se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno v četrtek, 6. oktobra: 

7. do 20. oktober 2016 

Popolna zapora dela ulice Pod Trško goro, pri stanovanjskih objektih Pod Trško goro 91 in 91a, zaradi sanacije kanalizacije. Obvoz bo urejen, promet pa se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

15. ali 16. oktober 2016 

Popolna zapora Šegove ulice, pri nivojskem prehodu preko železniške proge Novo mesto – Metlika, zaradi izvedbe reklamacije. Obvoz bo urejen, promet pa se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

 

Objavljeno 4. oktobra:

SPREMEMBA ZAPORE:

 V dogovoru s krajevno skupnostjo je popolna zapora na Sokolski ulici spremenjena. Popolna zapora je sedaj pri tržnici, izvoz pa je možen zgolj na Glavni trg.


 

Objavljeno 30. septembra

3. oktober do 15. december 2016

Zaradi sanacije Narodnega doma bo popolna zapora dela občinske ceste na Sokolski ulici od Prešernovega trga do križišča s Cvelbarjevo. Cvelbarjeva ulica bo zaprta od začetka Narodnega doma do križišča s Sokolsko. Obvoz bo urejen po Muzejski, Kosovi, in delu Cvelbarjeve, ob Jakčevem domu na Breg in nazaj proti Kandijskemu mostu (glej skico).

 

 

Objavljeno 21. septembra 2016:

26. september do 18. november 2016

Zaradi izvajanja vzdrževalnih del na konzolnem hodniku za pešce bo delno zaprta Ljubljanska cesta med objektom Ljubljanska cesta 4 in Šmihelskim mostom. Promet se bo odvijal izmenično enosmerno in bo urejen skladno s prometno signalizacijo in semaforjem.

 

30. september 2016 

Zaradi prireditve Vse se vrača bo med 7. in 13. uro zaprt zgornji del Glavnega trga. Zaradi Noči nakupov pa bo med 13. in 24. uro popolna zapora Kandijskega mostu, Glavnega trga in Rozmanove ulica (do odcepa za knjižnico). Promet se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo. V primeru slabega vremena bo Noč nakupov 7. oktobra.

 

21. september do 21. oktober 2016

Zaradi izgradnje pločnika in cestne razsvetljave bo delno zaprta občinska cesta v naselju Zajčji Vrh. Promet se bo odvijal izmenično enosmerno in bo urejen skladno s prometno signalizacijo in semaforjem.

 

Objavljeno 15. septembra 2016:

16. september 2016

Zaradi prireditve Dan brez avtomobila bo Glavni trg zaprt za promet med 6. in 16. uro. V času zapore bo mogoče brezplačno parkiranje na parkirišču v Kandiji. Prosimo vse uporabnike parkirišč na Glavnem trgu, da svoje avtomobile umaknejo pred začetkom zapore.

 

Objavljeno 9. septembra 2016:

 

6. do 15. september 2016

Zaradi graditve kanalizacije bo popolno zaprt del Šolske ceste na Otočcu (pri stanovanjski stavbi Šolska cesta 12). Obvoz bo urejen in se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

 

Objavljeno 19. avgusta 2016:


 22. in 23. avgust 2016

Zaradi sanacije vodovoda bo delno zaprta Šegova ulica (pri stanovanjski stavbi Šegova ulica 26). Promet se bo odvijal izmenično enosmerno in bo urejen skladno s prometno signalizacijo.

27. in 28. avgusta 2016, od 17.00 do 1.00

Zaradi prireditve "NOČ NA KRKI 2016" bo popolnoma zaprta cesta Na Loko (od odcepa za pošto dalje). V času prireditve obvoza ne bo.

1. september do 31. oktober 2016

Zaradi izgradnje optičnega omrežja bodo potekale občasne delne zapore občinskih cest na območju Malih in Velikih Brusnic, Dolenjega in Gorenjega Suhadola ter Leskovca. Promet se bo odvijal izmenično enosmerno in bo urejen skladno s prometno signalizacijo.

10. september 2016, od 9.00 do 10.00

Zaradi prireditve "ZA SRCE" bo potekala popolna zapora ceste na območju Sevnega (od Grma Novo mesto - Center biotehnike in turizma do stanovanjske stavbe Trška gora 10). V času prireditve obvoza ne bo.

16. september 2016, od 6.00 do 16.00

Zaradi prireditve "EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI" bo potekala popolna zapora Glavnega trga v Novem mestu. Obvozi bodo urejeni, promet se bo odvijal skladno s prometno signalizacijo.

________________________________________________________________________________________________________

 

Objavljeno 12. avgusta:


14. in 15. avgust 2016 od 18.00 do 2.00

 Popolna zapora dela občinske ceste v Smolenji vasi zaradi organizacije gasilske veselice (PGD Smolenja vas).

27. avgust 2016 od 13.00 do 20.00

Popolna zapora Trdinove ulice, dela Smrečnikove ulice (od odcepa Resslova ulica) ter Mušičeve ulice zaradi kolesarske dirke "OKOLI GRMA 2016" (KK Adria Mobil Novo mesto). 

28. avgust 2016 od 5.00 do 21.00

Popolna zapora Glavnega trga in dela Rozmanove ulice zaradi kolesarske dirke "CROATIA - SLOVENIA 2016" (KK Adria Mobil Novo mesto). V času kolesarske dirke bodo občasne zapore tudi na območju trase dirke (Rozmanova ulica, Seidlova cesta, Šmarješka cesta, cesta skozi Lešnico do Grada Otočec, čez Struge na Ratež - Petelinjek - Smolenja vas - Šentjernejska cesta - Kandijska cesta).

3. september 2016 od 8.00 do 24.00

Popolna zapora Kandijskega mostu zaradi organizacije javne prireditve "KRKA ŽIVI! - Skoki v Krko - Kandijski most 2016" (Agencija za šport Novo mesto).

Obvozi bodo urejeni.

 Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.