Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Novice

Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto
31.8.2016

Objavljeno 31. 5. 2017:


Spremljajte uresničevanje pogumne vizije!

 

Novo mesto je sprejelo Celostno prometno strategijo – dolgoročno strategijo razvoja prometa v občini. Ta bo v prihodnjih letih občutno spremenila podobo ulic in cest ter izboljšala kakovost življenja v naši skupnosti. Z njo bomo namreč večjo prednost dali ljudem in njihovim potrebam.

 

Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto : Enostavne poti do živahnih središč

 

Vaše pobude, pohvale in predloge za področje prometa nam lahko pošljete na kabinet@novomesto.si.

 

 

Objavljeno 13. 4. 2017:

V okviru izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto (CPS MONM) je bila v sredo, 12. 4. 2017  v prostorih Kulturnega centra Janeza Trdine javna razprava o ukrepih akcijsko-finančnega načrta CPS MONM. Udeležilo se je je 25 predstavnikov iz vrst občinske uprave, ključnih deležnikov ter splošne javnosti. 

Tokratna razprava je bila osredotočena na predlog akcijsko-finančnega načrta za naslednje petletno obdobje (do leta 2022), ki je rezultat vseh predhodnih korakov izdelave CPS MONM, ki jih je vodila strokovna ekipa za pripravo dokumenta, aktivno pa so bili v njegovo pripravo vključeni tudi predstavniki občine in ključnih deležnikov ter splošna javnost. Akcijski načrt opredeljuje cilje, ciljne vrednosti in svežnje ukrepov po posameznih strateških stebrih CPS ter za posamezne ukrepe ocenjene stroške in zahtevnost izvedbe ter odgovornost in časovni okvir za izvedbo. Končni akcijski načrt bo osnova za uresničevanje zastavljenih ciljev CPS MONM. 

Javna razprava je bila zelo konstruktivna in je potrdila predloge ukrepov, zapisane v predlog akcijsko-finančnega načrta. Sodelujoči so ponovno opozorili na problematiko tranzitnega prometa skozi mesto, problem prometnih konic večjih zaposlovalcev, potrebo po celoviti parkirni politiki. Izpostavljene so bile tudi prometne težave v okolici šol ter potreba po izgradnji kakovostne infrastrukture za pešce in kolesarje. Izdelovalci CPS MONM so podane komentarje in predloge zabeležili ter jih bodo s strokovnimi službami občine pregledali in nato smiselno vključili v dokument.

 

 

 

Objavljeno 3. 4. 2017

 

Priprava Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto (CPS MONM) je v zaključni fazi. V preteklih mesecih smo iz širšega nabora ukrepov, ki je že bil objavljen in razpravljan, pripravili ožji nabor ključnih ukrepov za izvedbo v naslednjih petih letih ter jih strnili v predlog akcijsko-finančnega načrta. Slednji je osnova za izvajanje CPS in uresničevanje v njej zastavljenih ciljev. Zato vas vabimo, da se udeležite

 

Predstavitve predloga akcijsko-finančnega načrta za CPS MONM z razpravo

v sredo, 12. aprila 2017 ob 18. uri

v Kulturnem centru Janeza Trdine

v Novem mestu.

 

Gradivo za razpravo bo od srede, 5. aprila, dosegljivo na spletni strani občine v zavihku CPS MONM. Zaradi obsežnosti gradiva vas prosimo, da se na dogodek vnaprej pripravite.

Razprava bo namenjena predstaviti ključnih poudarkov akcijsko-finančnega načrta in njegovega izvajanja.

Pridite in tako pomagajte uresničevati naše skupne interese za zagotavljanje večje kakovosti bivanja v celotni občini.

Vabilo

Predlog akcijsko‐finančnega načrta - Delovno gradivo za javno razpravo

_________________________________________________________________________________________

 

Objavljeno 19. 1. 2017:

Javna razprava o ukrepih Celostne prometne strategije

V okviru izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto (CPS MONM) je bila v torek, 17. 1. 2017, med 17. in 19. uro v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu, izvedena javna razprava o ukrepih za reševanje izzivov prometa v MONM. Na razpravi je bilo prisotnih 29 udeležencev. 


Javna razprava o ukrepih je imela več ciljev. Prvi je bil informiranje občanov o napredovanju priprave CPS in o načinu izbora ukrepov, ki najbolje rešujejo prometne izzive MONM, ugotovljene v analizi stanja. Drugi cilj je bil predstavitev širšega nabora ukrepov, izhodišča za pripravo 5-letnega akcijsko-proračunskega načrta, ki bo operativni del CPS. Tretji cilj je bil opredeliti nabor ključnih območij in povezav za pešce in kolesarje, ki jih je potrebno po mnenju občanov urediti čim prej. Izhodišče za razpravo je predstavljalo delovno gradivo o ciljih in ukrepih, dostopno na spletni strani MONM.

Tokratna javna razprava je bila osredotočena na izbor ključnih ukrepov za najbolj primarna in trajnostna potovalna načina, hojo in kolesarjenje. Hkrati je bil predstavljen tudi princip urejanja območij prijaznega prometa, ki predstavljajo nov in celosten pristop k urejanju prometa na ravni sosesk ali mestnih delov. Ureditev tovrstnih območij zagotavlja pešcem in kolesarjem prednost pred avtomobili, znižuje hitrosti, odpravlja tranzitni promet in ureja parkiranje.

Javna razprava je bila konstruktivna in je prinesla številne pomembne predloge in informacije, ki bodo pomembno prispevali k zaključevanju procesa priprave CPS in njenega izvajanja v prihodnjih letih. Opredeljenih je bilo osem območij, ki naj se primarno preuredijo v območja prijaznega prometa, večinoma v okolici vrtcev in šol. Udeleženci so utemeljili tudi vrsto ključnih povezav za pešce in kolesarje v Novem mestu in bližnjih naseljih. Poleg navedenega je bilo izpostavljenih tudi nekaj dodatnih splošnih predlogov za izboljšanje stanja prometa v občini.

Gre za prvo v nizu treh javnih razprav, s katerimi izvajalci CPS z občani razpravljajo možne ukrepe. Ukrepi za področji javnega potniškega prevoza in motornega prometa bodo obravnavani na prihodnjih delavnicah v februarju letos.

 

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Objavljeno 5. 1. 2017

 

Celostna prometna strategija: Javna razprava o ukrepih


Priprava Celostne prometne strategije (CPS) Mestne občine Novo mesto (MONM) se nadaljuje. Analiza stanja, izdelava vizije in opredelitev ciljev so bile tudi z vašo pomočjo uspešno izvedene. Ključne ugotovitve analize stanja lahko najdete na spletni strani občine v zavihku Celostna prometna strategija MONM.

Naslednji korak je izbira ukrepov za naslednjih pet let. Izdelovalci CPS in občina smo že pripravili širši nabor možnih ukrepov, ustreznost najbolj aktualnih ukrepov pa želimo preveriti tudi z vami, prebivalci MONM. Potrebujemo vašo pomoč, da bodo v strategiji zapisani ukrepi po meri vseh. Zato vas vabimo, da se udeležite

 

Predstavitve možnih ukrepov za CPS z razpravo

v torek, 17. januarja 2017,

od 17:00 do 18:30

v Kulturnem centru Janeza Trdine

v Novem mestu.

 

Pridite in tako pomagajte uresničevati naše skupne interese za zagotavljanje večje kakovosti bivanja v celotni občini.

Gradivo - cilji, ciljne vrednosti in ukrepi (delovno gradivo za delavnico z občino)

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

Objavljeno: 12. december 2016:

Ključne ugotovitve analize stanja prometa v MONM 

Dokument »Ključne ugotovitve analize stanja« vsebuje osnutek vizije razvoja prometa v občini in ključna sporočila analize stanja prometa v Mestni občini Novo mesto (MONM), izdelanih v okviru priprave Celostne prometne strategije (CPS) MONM. Bo izhodišče za izbor ukrepov in nasploh za oblikovanje CPS MONM, analiza stanja pa je hkrati tudi osnova, na podlagi katere bo v nadaljnjih fazah priprave in izvajanja CPS omogočeno spremljanje in ocenjevanje napredka.

 

Dokument je bil 22. novembra 2016 predstavljen na 16. skupni seji Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, na katero so bili vabljeni in se je udeležili tudi vodje občinskih uradov. K branju dokumenta ste vabljeni tudi prebivalci občine. V kolikor želite pri pripravi CPS še aktivneje sodelovati vas vabimo, da nam svoje pobude in predloge za področje prometa pošljete na kabinet@novomesto.si.

Ključne ugotovitve analize stanja

_________________________________________________________________________________________________________

 

Objavljeno: 30. november 2016:

Analiza stanja je zaključena. Pred nami je oblikovanje načrtov za prihodnost. Vabljeni na javno razpravo, na kateri bomo preverili in dopolnili vizijo ter prioritete razvoja prometa v občini in odprli razstavo o vizji. V ponedeljek, 5. decembra 2016 ob 18h v Kulturnem Centru Janeza Trdine v Novem mestu.

 

FB Dogodek

Vabilo

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Izžrebani nagrajenci nagradne igre Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto

 

Danes sta predstavnika partnerjev v pripravi Celostne prometne strategije za Mestno občino Novo mesto Radovan Nikić (Acer) in Tjaša Kump Murn (Razvojni center Novo mesto) na rotovžu izžrebala nagrajence nagradne igre. Med tistimi, ki ste izpolnili anketo o stanju prometa v Novem mestu, sta izžrebala naslednjih deset nagrajencev: Boštjan Nosan, Urška Kristan, Gašper Krese, Ernest Jazbec, Katja Kralj, Andrej Irnik, Stane Brinjevec, Jože Grubar, Peter Kostrevc in Primož Brulc. Nagrajence prosimo, da bogate nagrade prevzamejo med delovnim časom na rotovžu, Glavni trg 7, Novo mesto.

Čestitamo!


__________________________________________________________________________________________

Pripravo Celostne prometne strategije nadaljujemo z Javno razpravo o ključnih izzivih prometa v Mestni občini Novo mesto, ki bo v sredo, 19. oktobra 2016, ob 17. uri, v Kulturnem domu na Otočcu.

__________________________________________________________________________________________

Anketa o stanju prometa za prebivalce Mestne občine Novo mesto – vaše mnenje je pomembno!


   

Spoštovani občani!

   

Na Mestni občini Novo mesto nadaljujemo s pripravo Celostne prometne strategije. Vljudno vas vabimo, da si vzamete nekaj minut in nam prek ankete sporočite svoje mnenje glede stanja prometa v občini. Pomembna so mnenja vseh prebivalcev – staršev, mladih, starejših, zaposlenih, sorodnikov, uradnikov, nakupovalcev in ostalih prebivalcev. Ta anketa je namreč eno izmed ključnih orodij vključevanja širše javnosti v proces priprave strategije in zagotavljanja izdelave kakovostnega dokumenta. Čez nekaj dni boste enako anketo našli tudi v občinskem glasilu. Izpolnite lahko eno ali drugo različico. Odgovore bomo zbirali do petka, 30. septembra 2016. 

 

Za vaš čas in sodelovanje se vam želimo zahvaliti z nekaj nagradami, ki jih bomo izžrebali ob zaključku ankete. Podelili bomo pet različnih kompletov z uporabnimi pripomočki za kolesarjenje. 

 

Povezava na anketo.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Novo mesto na poti k trajnostni mobilnosti

 

V začetku junija smo pričeli z izdelavo Celostne prometne strategije (CPS), v okviru razpisa »Celostne prometne strategije« Ministrstva za infrastrukturo, sofinancirane iz kohezijskega sklada. V okviru razpisa bo do poletja 2017 v Sloveniji izdelanih ali prenovljenih preko šestdeset CPS-jev, v Dolenjski regiji jih bo izdelanih šest. Izdelovalce CPS smo pridobili z javnim razpisom, to so ACER Novo mesto, Urbanistični inštitut RS in Razvojni center Novo mesto. Skupina izdelovalcev ima dolgoletne izkušnje na področjih, ki jih zahteva priprava tovrstnega dokumenta in dobro pozna promet in prostor v naši občini.

 

CPS je strateški dokument načrtovanja prometa in hkrati orodje za odločanje, določanje prioritetnih ukrepov ter argumentacijo odločitev. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z novimi pristopi vključevanja in sodelovanja javnosti ter vrednotenja uspešnosti strategije tako, da z njimi zagotovi celostne spremembe prometa ter boljšo kakovost bivanja v celotni občini za sedanje in prihodnje generacije.

 

Proces priprave in izvajanja CPS zaznamujejo predvsem trajnostni pristop, ki z izboljšavami prometa uravnoveša gospodarski razvoj, socialno pravičnost in kakovost okolja; celovit pristop, ki upošteva prakse in politike različnih sektorjev v občini (promet, prostor, okolje, zdravstvo itd.), ravni oblasti ter sosednjih administrativnih območij in, ki enakovredno obravnava različne potovalne načine; participativni pristop, ki javnost vključuje v vseh fazah načrtovalskega procesa; jasna vizija, merljivi cilji in učinkovito zaporedje ukrepov, ki utemeljujejo pripravo ustreznega akcijsko-proračunskega načrta za izvajanje prometnih ukrepov v naslednjih 5 letih; strokovnost, ki temelji na uporabi pristopa k izdelavi CPS, preizkušenega v mnogih državah in mestih.

 

Priprava CPS Mestne občine Novo mesto bo potekala v treh fazah. V prvi fazi, ki že poteka, se izvaja analiza stanja in bo oblikovana vizija razvoja prometa v občini. Druga faza bo vključevala opredelitev prioritet, ciljev in ukrepov na področju prometa ter pripravo akcijsko-proračunskega načrta za naslednjih 5 let. Tretja, zaključna faza pa bo namenjena pregledu, potrditvi, sprejemu in promociji dokumenta, ki bo izdan kot spletna in tiskana publikacija. Celoten proces priprave CPS bo potekal do maja 2017. Ker dokument nastaja z intenzivnim vključevanjem občinske uprave in predvsem prebivalcev občine, bo v vseh fazah organizirana vrsta različnih aktivnosti tako za strokovno kot splošno javnost.

 

Spremljajte našo spletno stran, družbena omrežja in obvestila v medijih ter s svojim sodelovanjem doprinesite h kakovostnejšemu dokumentu. Več aktivnosti bo izvedenih že v prihajajočem Evropskem tednu mobilnosti med 16. in 22. septembrom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.