Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Novice

Strategija razvoja Mestne občine Novo mesto 2015 - 2030
7.9.2016

V pripravo Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto 2030, se je aktivno vključilo Društvo upokojencev Novo mesto. Ti so organizirali skupni sestanek vseh društev upokojencev, ki je potekal 14.1.02016. Zbrali so predloge in pobude za vključitev v skupni strateški dokument.

Predlogi in pobude

__________________________________________________________________________________________

Vse občane, ki želite s predlogi in idejami aktivno sodelovati pri oblikovanju prihodnosti Novega mesta, vljudno vabimo, da svoje predloge sporočite do konca meseca oktobra na naslov: strategije@novomesto.si

 

Lep pozdrav!

___________________________________________________________________________________________

V okviru priprave Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 so v preteklih tednih potekale v Kulturnem centru Janeza Trdine tri tematske delavnice - tretja, zadnja izmed njih je bila

4. 10. 2016: GOSPODARSTVO


Strategija NM 2030 - delavnice 4. 10. 2016

Gospodarske družbe in podjetništvo

Kmetijstvo

Turizem

 

 

___________________________________________________________________________________________

V okviru priprave Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 so v preteklih tednih potekale v Kulturnem centru Janeza Trdine tri tematske delavnice - druga izmed njih je bila

27. 9. 2016: DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 

Strategija NM 2030 - delavnice 27. 9. 2016

Vrtci in Osnovne šole

Srednje, višje in visoko šolstvo

Socialna in zdravstvo

Kultura

Šport

________________________________________________________________________________________

V okviru priprave Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 so v preteklih tednih potekale v Kulturnem centru Janeza Trdine tri tematske delavnice - prva izmed njih je bila

22. 9. 2016: SKRB ZA OKOLJE, TRAJNOSTNI PROSTORSKI RAZVOJ IN MOBILNOST

 

Strategija NM 2030 - delavnice 22. 9. 2016

Trajnostni prostorski razvoj

Energetika

Trajnostna mobilnost

 

__________________________________________________________________________________________

S Strategijo razvoja do leta 2030 bomo začrtali smernice za prihodnost Novega mesta. Pri tem ustvarjalnem procesu si želimo vašega aktivnega sodelovanja, saj nam izzivov ne manjka. Novomeški turizem potrebuje jasno identiteto, naši športniki ustrezno infrastrukturo, poskrbeti je treba za najmlajše, urediti je potrebno prometno podhranjene dele mesta, posebno pozornost pa je treba nameniti tudi prenovi in oživitvi mestnega središča.

S tem namenom vam danes posredujemo delovno verzijo Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto 2015 - 2030.

 

Pripombe, predloge in pobude nam lahko posredujte na elektronski naslov: strategije@novomesto.si

 

___________________________________________________________________________________________

Začetek javne obravnave za pripravo Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto 2015 - 2030


s Strategijo razvoja do leta 2030 bomo začrtali smernice za prihodnost Novega mesta. Pri tem ustvarjalnem procesu si želimo vašega aktivnega sodelovanja, saj nam izzivov ne manjka. Novomeški turizem potrebuje jasno identiteto, naši športniki ustrezno infrastrukturo, poskrbeti je treba za najmlajše, urediti je potrebno prometno podhranjene dele mesta, posebno pozornost pa je treba nameniti tudi prenovi in oživitvi mestnega središča.

 

Prihodnost našega mesta je naša prihodnost, zato vas vabim, da s svojimi mnenji in predlogi prispevate na javnih razpravah o Strategiji razvoja Mestne občine Novo mesto, ki bodo potekale v prostorih Kulturnega centra Janeza Trdine:

 

 Torek, 20. septembra 2016 ob 17. uri – uvodni dogodek s predstavitvijo župana Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni o viziji strategije razvoja in predstavitvijo demografske študije naše občine

 

 Četrtek, 22. septembra ob 17. uri – 1. tematska delavnica: Skrb za okolje, trajnostni prostorski razvoj in mobilnost (področja: kakovost zraka, kakovost voda, kvaliteta tal, ravnanje z odpadki, oskrba s kanalizacijo, oskrba s pitno vodo, energetska oskrba in promet)

 

 Torek, 27. septembra ob 17. uri - 2. tematska delavnica: Družbene dejavnosti (področja: izobraževanje, sociala in zdravstvo, kultura, šport in varnost)

 

 Torek, 4. oktobra ob 17. uri - 3. tematska delavnica: Gospodarstvo (področja: gospodarstva, turizma in kmetijstva)


Prijave sporočite do 16.9.2016 preko spletnega obrazca, na elektronski naslov kabinet@novomesto.si ali preko telefona 07/39 39 256.

 

 Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.