Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Novice

Obnova opustošenega gozda v Portovalu ob mednarodnem dnevu gozdov
14.3.2017

Portoval je zaradi poudarjenih ekoloških in socialnih funkcij z odlokom MONM razglašen za »gozd s posebnim namenom«. V gozdu nasproti nekdanjega Novoteksa je v zadnjih letih zaradi škode, ki jo je povzročil smrekov lubadar nastala ogolela površina velikosti 1,5 ha. Trenutno jo zaraščata predvsem praprot in nezaželena invazivna tujerodna drevesna vrsta pozna čremsa (Prunus serotina), ki preprečujeta naravno obnovo gozda.

Obseg del, potrebnih za sanacijo tako velike površine je za lastnika zahtevno opravilo.

Veliko nas je, ki kot prebivalci Novega mesta, sprehajalci ali rekreativci uživamo v svežem zraku in pogledu na zelen gozd sredi mesta in se zavedamo izrednega pomena mestnih gozdov. Prav je, da lastniku priskočimo v pomoč in ogolelo površino zasadimo s sadikami naravnih drevesnih vrst ter tako omogočimo trajen, naraven razvoj mestnega gozda v korist vseh.

Delo na poseki v gozdu bo potekalo v torek, 21. marca 2017, od 10. do 18. ure. Najlažji dostop je iz smeri Športnega parka Portoval ali Irče vasi po gozdnih poteh vzporedno z reko Krko.

Organizirana dostopa za udeležence bosta ob 1O. in 15. uri z zborom pri nogometnem igrišču. V primeru slabega vremena se akcija izvede teden dni kasneje, 28. marca 2017. Zaželeno je, da udeleženci s seboj prinesejo ustrezno orodje za kopanje jamic (krampica, rovnica ali motika).

Udeležba na dogodku prinaša tudi zeleno točko za nagradno igro Vse se vrača.

Dogodek se bo odvijal tudi v okviru lokalne aktivnosti “From education to participation”, evropskega projekta WE-NET: Working for ENvironmentally Educated Towns (Prizadevanje za okoljsko izobražena mesta) Projekt, ki ga financira Evropska unija oz. program Evropa za državljane in ki ga vodi mestna občina Thiene, združuje dvanajst partnerjev iz desetih evropskih držav. Partner na projektu je tudi DRPD Novo mesto.

Za informacije o dogodku so dosegljivi naslednji delavci Zavoda za gozdove  OE Novo mesto:

Marjan Grah: 041 657 466, marjan.grah@zgs.si

Andrej Držaj: 041 657 490, andrej.drzaj@zgs.si

Vili Turk: 041 657 471, vili.turk@zgs.si

 

 

 Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.