Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Novice

Podpis pogodb za zgodovinsko pomembno prenovo mestnega jedra
28.8.2017

Župan Gregor Macedoni je s članom uprave podjetja CGP Edom Škufco in direktorjem podjetja PJP Primožem Predanom na rotovžu danes podpisal pogodbe za gradbena dela in arheološka izkopavanja, ki bodo potekala v sklopu prenove novomeškega mestnega jedra. Pred začetkom del sledi še usklajevanje terminskega načrta in posameznih faz del.

 

Župan je ob podpisu je izpostavil: »Prenova Glavnega trga in dela Rozmanove ulice je zgodovinsko pomembna za Novo mesto. Gre za prvo celovito prenovo starega mestnega jedra po 60 letih, ki je pomembna tako za razvoj tega dela mesta kot celotne občine. Glavni trg bo lahko spet zaživel v vsem svojem sijaju in ponovno postal prostor druženja in srečevanja. Glavna značilnost središča Novega mesta po prenovi je to, da bo manj prometa, saj zmanjšujemo tranzitni promet. Dostopnost z avtomobili bo sicer še mogoča, a verjamemo, da bodo številne površine, ki bodo sedaj namenjene pešcem in kolesarjem, na nek drug način oživile to območje.«

  Na dveh tretjinah trga bo po prenovi še potekal promet, ki pa bo enosmeren, kar velja tudi za Kandijski most, prek katerega bo omogočen samo izvoz iz mestnega jedra.

 

»Na Glavnem trgu je najbolj pomembna obnova kompletnega infrastrukturnega omrežja. To pomeni, da se vsa infrastruktura, ki je sedaj pod zemljo, združi v en jašek oz. kolektor, ki bo visok 3,3 metra in širok dva metra,« je povedal Edo Škufca, član uprave podjetja CGP, ki bo izvajalo gradbena dela. »Trg bo veliko lepše izgledal in bo popolnoma prenovljen. Položile se bodo nove granitne kocke po zasnovi arhitektov. Položenih bo kar 700 tisoč novih granitnih kock, kar pomeni 40 vlačilcev. Litoželezni pokrovi jaškov ne bodo več vidni, niveleta cestišča pa se bo v določeni meri prilagodila višini objektov, kar bo polepšalo izgled trga in ga funkcionalno približalo prebivalcem,« je še dodal.

 

Arheološka izkopavanja bo izvajalo podjetje PJP iz Slovenske Bistrice, ki je izvajalo tudi arheološka dela ob prenovi mestnega jedra v Kranju. Ker je Glavni trg multiperiodno najdišče, arheologi pričakujejo najdbe iz prazgodovinske do rimske dobe in mlajših obdobij. Najdbe bodo predali Dolenjskemu muzeju. Arheologi, ki gredo na teren nekoliko pred gradbinci, bodo delo lahko začeli po pridobitvi kulturno-varstvenega soglasja Ministrstva za kulturo, ki bo vlogo obravnavalo v tem tednu. Izkopavanja naj bi po trenutnih predvidevanjih arheologov trajala 75 dni. Rok za izvedbo gradbenih del je 12 mesecev.

 

Naložba v prenovo bo znašala 5.631.415,74 evrov brez DDV, še dodatnih 220.258,36 evrov brez DDV bodo znašala arheološka izkopavanja. Pri tem občina računa, da bo 80 odstotkov sredstev pridobila iz državnih virov in evropskih kohezijskih skladov v sklopu mehanizma Celostnih teritorialnih naložb.

 Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.