Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Javna obvestila

28. april 2017 - 18. maj 2017
Mestna občina bo v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih...
Več »
26. april 2017 - 11. maj 2017
parc. št. 1641, 1642 in 1643, vse k.o. 1456 Novo mesto
Več »
26. april 2017 - 5. maj 2017
Vabimo vas k oddaji ponudb.
Več »
26. april 2017 - 5. maj 2017
Vabimo vas k oddaji ponudb.
Več »
26. april 2017 - 12. maj 2017
MONM bo v brezplačno uporabo oddala nepremičnini parc. št. 1273/1 in 1273/2, obe k.o. 1456 - Novo mesto in sicer za potrebe...
Več »
26. april 2017 - 4. maj 2017
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/2009...
Več »
25. april 2017 - 10. maj 2017
Ustanovitev služnosti na nepremičnini parc. št. 1758/7 k.o. 1492 – Stranska vas
Več »
25. april 2017 - 10. maj 2017
Namera o prodaji nepremičnine parc. št. 1758/7 k.o. 1492 – Stranska vas, s sklenitvijo neposredne pogodbe.
Več »
Stran: 12 3 4 13


Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.