Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Javna obvestila

8. oktober 2015 - 8. oktober 2016
Župan Mestne občine Novo mesto je 1. 10. 2015 s sklepom zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega...
Več »
6. oktober 2015 - 21. oktober 2015
Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti...
Več »
2. oktober 2015 - 17. oktober 2015
  Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...
Več »
1. oktober 2015 - 30. oktober 2015
Obvestilo o naročilu male vrednosti
Več »
28. september 2015 - 13. oktober 2015
Mestna občina Novo mesto bo sklenila aneks  o podaljšanju najemnega razmerja v stavbi Kulturnega centra v Novem mestu s parc. št.
Več »
25. september 2015 - 12. oktober 2015
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in...
Več »
25. september 2015 - 10. oktober 2015
Namera o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 659/1, 659/2, 659/3, 659/4, 659/5 in 659/6, vse k.o.
Več »
25. september 2015 - 10. oktober 2015
Namera o prodaji nepremičnine parc. št. 1147/6, k.o. 1460 – Šentpeter s sklenitvijo neposredne pogodbe
Več »
Stran: 12 3 4 18


Novo mesto piše prihodnost že 650 let Dolenjski uradni list Zemljevid MONM Nm bus Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Turistična ponudba Dolenjske Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.