Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Javna obvestila

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za športno-rekreacijski park Portoval.
12.5.2011

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za športno-rekreacijski park Portoval se nanašajo na umestitev mestne večnamenske dvorane in spremljajočih ureditev v območje izravnanega platoja zahodno od atletskega in nogometnega stadiona v športno-rekreacijskem parku Portoval, vključno s prometnimi in ostalimi ureditvami, ki se vežejo na umestitev dvorane na lokacijo. V vzhodnem delu območja se uredi parkovna površina z otroškim igriščem. Spremembe se nanašajo tudi na območje balinišča, druge površine za šport in rekreacijo in infrastrukturne ureditve. Spremembe se v manjšem delu nanašajo tudi na celotno območje Ureditvenega načrta za športno-rekreacijski park Portoval (Uradni list RS, št. 108/01).


Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.