Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Javna obvestila

Namera o ustanovitvi stvarne pravice
1.3.2013

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012) namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah parc. št.: 970/29, 970/30, 970/31, 1127/4, 1122/9, 1122/8, 1121/7 in 1117/7, vse k.o. 1455 - Bršljin za nemen gradnje, obratovanja in vzdrževanja EKK - elektroenergetske kabelske kanalizacije (20 kV in 0,4 kV).

EKK bo v funkciji obratovanja poslovno storitvene cone Mačkovec 1. Služnostna pogodba se bo sklenila neposredno z zainteresirano stranko.Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.