Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža 

Opis delovnega področja:

Mestna občina Novo mesto in Občina Straža sta z dnem 1. 1. 2017 ustanovila organ skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža, za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.

Skupna občinska uprava opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzora, naloge občinskega redarstva ter vodenja in odločanja o prekrških pri izvajanju nadzora nad predpisi občin ustanoviteljic in državnimi predpisi, katerih nadzorstvo je preneseno na lokalno skupnost.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge na naslednjih področjih:

- opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov Mestne občine Novo mesto in Občine Straža ter drugih aktov, s katerimi občini urejata zadeve iz svoje pristojnosti,

- opravlja nadzor nad izvajanjem zakonsko prenesenih pristojnosti z države,

- opravlja naloge medobčinskega redarstva,

- nadzoruje varen in neoviran cestni promet v naseljih,

- vzdržuje javni red in mir,

- opravlja naloge prekrškovnega organa skladno z zakonom,

- sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov,

- vodi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in prekrškovnih postopkih,

- opravlja druge upravne in strokovnotehnične naloge, določene z zakonom ali predpisom Mestne občine Novo mesto ali Občine Straža,

- sodeluje pri organiziranju in izvajanju nalog pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna,

rebalansa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna občin ustanoviteljic,

- opravlja druge naloge s področja dela medobčinskega inšpektorata in redarstva.

 

   

 

 Glavni predpisi v pristojnosti nadzora skupne občinske uprave  ›

Vodja skupne občinske uprave

Peter Judež

Sedež

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

Kontakt

tel.: +386 (0) 7 39 39 270
fax.: +386 (0) 7 39 39 208
e-mail: peter.judez@novomesto.si

Prijava kršitve

 Obrazec prijave kršitve  ›

Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.