Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Katalog upravnih in drugih postopkov

 

Kabinet župana

Zahteva za dostop do informacije javnega značaja ›

 

Družbene dejavnosti

S pričetkom uporabe Zakona o uveljavitvi pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010) od 1.1.2012 dalje, o pravicah:

znižanega plačila vrtca, enkratna denarna pomoč, plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja in subvencij najemnin

odloča pristojni center za socialno delo na enotni vlogi, ki jo dobite na tem naslovu.

Stanovanja, poslovni prostori

Izdaja odločbe o preveritvi višine najemnine ›
Izdaja odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja ›
Izdaja odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja ›
Izdaja odločbe o vpisu v register upravnikov ›

 

Urejanje prostora


NUSZ - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabo nezazidanega ali zazidanega zemljišča v MONM in sprememb o odmeri

Pojasnila

 

Nepremičnine

Brezplačna uporaba nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto ›
Najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto ›
Nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto ›
Prodaja/brezplačen prenos nepremičnine ›
Sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice ›


Občinske ceste, javno dobro

 

Soglasja k projektni dokumentaciji

 

Obratovalni časi, obratovalni pogoji, poročila

 

Kršitve in prekrški

Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.