Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Župan

Na lokalnih volitvah 2014 je bil za župana Mestne občine Novo mesto izvoljen Gregor Macedoni, univ. dipl. inž. elektrotehnike, rojen. 15. 2. 1973.

 

 

 

Gregor Macedoni je osnovno šolo in gimnazijo obiskoval v Novem mestu. Po zaključeni gimnaziji se je vpisal na Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani ter se v drugem letniku odločil za študij na smeri elektronika, ki ga je leta 1997 tudi zaključil z diplomo. Kasneje je ob delu vpisal še podiplomski študij ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer mora opraviti še zaključno magistrsko nalogo.

 

V svojih študentskih časih je bil izjemno aktiven. V letih od 1992 do 1995 je bil izvoljen za poslanca študentskega parlamenta, dvakrat pa bil tudi njegov predsednik. V tem času je deloval tudi v organih Univerze v Ljubljani, kjer je bil po vzpostavitvi študentskega sveta prva dva mandata njegov predsednik (1993/94, 1994/95).

 

Vseskozi je bil aktiven tudi v domačem kraju. Leta 1992 je postal predsednik DNŠ in bil ves čas aktiven predvsem ob ustanavljanju treh novih subjektov skupine DNŠ: LokalPatriota, Študentskega servisa in Založbe Goga. Od ustanovitve Založbe Goga leta 1998 do leta 2009 je bil njen direktor. Leta 2006 je ob združitvi DNŠ-jevega študentskega servisa s kranjskim in novogoriškim postal predsednik nadzornega sveta novoustanovljene Agencije M Servis, kadrovske storitve, d. o. o.

 

Po zaključenem študiju je nekaj časa deloval v Ljubljani v podjetju Oria. Pred izvolitvijo za župana Mestne občine Novo mesto pa je bil zaposlen v podjetju Trimo MSS, d. d., kot izvršni direktor.

 

Na področju lokalne samouprave je bil na Mestni občini Novo mesto v mandatih 2002-2006 in 2010-2014 član občinskega sveta (izvoljen na nestrankarski listi). Leta 2006 je bil imenovan za člana sveta nekdanjega Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto, kjer je v določenem obdobju opravljal funkcijo predsednika sveta. Po ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (JAK) v letu 2009 je bil imenovan za člana Komisije za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja, sedaj pa opravlja funkcijo člana Sveta te agencije.

 

Danes z ženo Klavdijo in štirimi otroki živi na Drski v Novem mestu.

 

 

 

Podžupana

 

Boštjan Grobler, univ. dipl. ekonomist, se je rodil 17. 2. 1974 in mladost preživel v Arji vasi v Savinjski dolini.

Po končani naravoslovno-matematični srednji šoli v Celju se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Po končanem študiju se je zaposlil v podjetju BTC, d. d., kot strokovni sodelavec za logistiko, nato pa kariero nadaljeval kot vodja logistike v podjetju Trimo, d. d.

Leta 2004 je postal direktor Študentskega servisa DNŠ in izpeljal uspešno združitev s še dvema študentskima servisoma v kadrovsko agencijo Agencijo M servis, d. o. o., v lasti treh študentskih klubov. Vzporedno je vodil projekt nakupa in obnove nekdanje Ribje restavracije na Glavnem trgu v Novem mestu. Za obnovo je pridobil več kot 1 milijon evrov sredstev s strani Norveškega mehanizma in posojil bank. Hostel Situla je bil izbran za najlepši hostel v Sloveniji v letu 2009. Prejel je tudi priznanje Kraljevine Norveške za enega najboljših projektov, financiranih iz tega mehanizma. Hostel Situla je še vedno edini mestni hostel, ki je bil zgrajen brez javnih sredstev.

Kot član uprave Agencije M servis, d. o. o., je na področju komerciale zaslužen, da je podjetje postalo 2. največji posredovalec zaposlitev v Sloveniji.

Od leta 2012 deluje v svojem podjetju, ki zaposluje 10 ljudi. Sam deluje kot »coach« (ICF licenca) v številnih slovenskih podjetjih in s številnimi slovenskimi menedžerji.

Od leta 1999 živi v Novem mestu na Drski z ženo Matejo in štirimi otroki.

 

 

 

Bojan Kekec se je rodil 4.5.1965 v Novem mestu. Osnovno šolo je obiskoval v Novem mestu, nato pa se je vpisal na srednjo elektrotehnično šolo v Krškem, ki jo je zaključil leta 1984. Po odsluženem vojaškem roku se je zaposlil v Novoteksu, kjer si je na področju elektrotehničnega vzdrževanja pridobil veliko praktičnih izkušenj. Kmalu po prvi zaposlitvi se je vpisal na Fakulteto za elektrotehniko in ob delu uspešno zaključil višješolski študij elektronike.

Leta 1989 se je zaposlil v Komunali Novo mesto, kjer je vodil in razvijal projekt procesnega vodenja vodovodnih objektov, ki je bil v tistem času prvi delujoči sistem brezžičnega nadzora vodovodnih objektov pri nas. Leta 1994 je prevzel vodenje sektorja vodooskrbe, ki ga je opravljal vrsto let, kasneje pa prevzel tudi mesto tehničnega direktorja. Nato se je leta 1998 vpisal na visokošolski študij elektrotehnike in ga ob delu tudi uspešno zaključil. MO Novo mesto mu je leta 2003 podelila priznanje za raziskovalno delo na področju avtomatizacije vodovodnih sistemov. Nekaj let je ob službi poučeval tudi na višji komunalni šoli v Novem mestu.

Leta 2007 je bil imenovan na mesto direktorja Komunale Novo mesto, ki jo je tudi uspešno vodil. V tem času se je podjetje posodobilo in finančno konsolidiralo, zgrajeno je bilo veliko komunalne infrastrukture, graditi se je začela centralna čistilna naprava, pripravljena pa je bila tudi dokumentacija za gradnjo novega vodovodnega sistema. Želja po novih znanjih ga je vodila do vpisa na magistrski študij energetike, ki ga je leta 2012 končal z odliko, za kar mu je Univerza v Mariboru podelila priznanje za najuspešnejšega študenta.

Po končanem direktorskem mandatu na Komunali Novo mesto se je zaposlil na Slovenskih železnicah, kjer je dve leti in pol vodil eno največjih slovenskih infrastrukturnih družb SŽ- Infrastruktura d.o.o. Danes vodi upravni odbor in skupščino dveh pomembnih mednarodnih evropskih železniških koridorjev in zastopa SŽ v pomembnih mednarodnih organizacijah, vodi pa tudi projekt energetskega menedžmenta. Predseduje tudi največjemu slovenskemu kulturnemu društvu KUD Tine Rožanc iz Ljubljane.

Bojan Kekec je že drugi mandat tudi državni svetnik v drugem domu slovenskega parlamenta, kjer deluje na področju lokalne samouprave, mednarodnih odnosov in državne ureditve. Je predsednik mestnega odbora SDS Nm in član izvršilnega odbora Slovenske demokratske stranke, v njenem strokovnem svetu pa vodi tudi področje prometne infrastrukture. Občinski svetnik v MO Novo mesto je že tretji mandat.

Danes z družino živi v Novem mestu.

 

   
Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.