Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Zavod RS za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno na območju Republike Slovenije. Organizacijsko je bil zastavljen na treh nivojih: na republiškem kot državna služba, na regijskem kot območna služba, v okviru območne službe pa so organizirani uradi za delo.

Zavod opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na zaposlovanje in štipendiranje ter na izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti in ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Pomembnejše naloge zavoda so:

 • izvaja posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje ter poklicne orientacije,
 • rešuje zahtevke za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
 • izvaja ukrepe aktivne politike zaposlovanja,
 • izplačuje denarna nadomestila, denarne pomoči in druge denarne dajatve brezposelnim osebam, in denarne dajatve na podlagi ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
 • dodeljuje in izplačuje štipendije po zakonu,
 • izvaja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb in drugih pogojev po zakonu,
 • vodi predpisane evidence, informacijski sistem in statistiko,
 • izvaja zavarovanje po mednarodnih konvencijah in mednarodnih sporazumih,
 • izvaja prostovoljno zavarovanje za primer brezposelnosti,
 • izdaja delovna dovoljenja tujcem,
 • opravlja storitve za jamstveni sklad RS,
 • zagotavlja pravne in druge strokovne pomoči brezposelnim osebam,
 • poklicni in kadrovski inženiring organizacijam oziroma delodajalcem pri izbiri kandidatov za zaposlitev...

V sklopu Območne službe Novo mesto delujejo Uradi za delo v Črnomlju, Metliki, Novem mestu in Trebnjem. Urad za delo Novo mesto pokriva občine  Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk.

V Novem mestu najdete Območno službo na Trdinovi ulici 6, kjer izvajajo predvsem dejavnosti povezane s socialno varnostjo, poklicnim svetovanjem, analitiko, prijavljanjem potreb in tujci.

Na Uradu za delo na Šentjernejski ulici 6 v Novem mestu pa lahko urejate vse ostale tekoče zadeve povezane z zaposlovanjem, kot je npr. odjava ali prijava brezposelnih oseb.

Naslov
Zavod RS za zaposlovanje
Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto
Kontakt
tel.: 07/393-58-00
fax: 07/393-58-03
Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.