26. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 10. 11. 2017

Seja bo v četrtek, 23. novembra 2017, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici - prva obravnava
 4. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava
 5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto - predlog za skrajšani postopek
 6. Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 – skrajšani postopek 
 7. Predlog odloka o spremembah proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 - skrajšani postopek
 8. Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2018
 9. Kadrovske zadeve
 10. Poročilo župana
 11. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto.

 

 

 

nazaj