Izteka se rok za oddajo pripomb k predlogu proračuna za leto 2019

datum: 12. 06. 2018

V četrtek, 14. junija, se izteka rok za oddajo pripomb k predlogu proračuna Mestne občine Novo mesto do leta 2019.

Javna razprava o predlogu proračuna poteka od 1. junija, v tem času lahko predlog obravnavajo delovna telesa, sveti ožjih delov občine in zainteresirana javnost ter posredujejo pisne pripombe in predloge k predlogu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019 najpozneje do vključno 14. junija 2018 na naslov: Mestna občina Novo mesto, Kabinet župana, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Predlog proračuna je objavljen na povezavi, hkrati je na vpogled tudi v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, v veliki sejni sobi, 2. nadstropje.

 

09.01 Naslovnica OS
09.02 Naslovnica OS
09.03 Odlok o proračunu MONM 2019
09.04 Izhodišča
09.05 Splošni del
09.06 Splošni del
09.07 Posebni del
09.07.1 Posebni del
09.07.2 Posebni del
09.07.2 Posebni del
09.08 Posebni del
09.09 Posebni del
09.10 NRP 2019
09.11 NRP
09.12 Kadrovski načrt
09.13 Kadrovski načrt skupne OU
09.14 Načrt upravlj. kap. naložb 2019

Povezane novice

01. junij

V javni razpravi predlog proračuna za leto 2019

Od danes do vključno 14. junija 2018 je v javni razpravi predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018.

več >

nazaj