V novo leto s tremi arhitekturnimi natečaji, dr. Vida Čadonič Špelič še naprej na čelu občinske uprave

datum: 24. 12. 2019

Župan Gregor Macedoni se je včeraj še zadnjič v tem letu srečal z novinarji in predstavil aktualno dogajanje v občini. V naslednjih tednih bo Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije objavila tri arhitekturne natečaje, vezane na Novo mesto – bazenski kompleks v Češči vasi, most čez Krko v Srebrničah in poslovno-stanovanjski objekt na Novem trgu. Vodenje občinske uprave bo še naprej v domeni dosedanje direktorice dr. Vide Čadonič Špelič.

20180911_125839

Do konca leta bo objavljena natečajna naloga za bazenski kompleks v Češči vasi, ki bo nadgradil bodoči Olimpijski center Novo mesto, ki je zrasel na nekdanjem velodromu. Po vzoru na projekt prenove mestnega jedra, bo izbor idejnih rešitev potekal preko dvostopenjskega razpisa, strokovna komisija pa bo predvidoma spomladi izbrala projektante. Za revitalizacijo športno-rekreacijskega centra Češča vas je Mestna občina kot partnerica pilotnega raziskovalnega projekta Varcities pridobila tudi dobrih 474 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Načrtovana trasa zahodne povezovalne cesta med Bučno vasjo in Poganci predvideva nov most čez Krko v Srebrničah, idejne rešitve zanj pa bodo v naslednjih mesecih izbrane na arhitekturnem natečaju. Tretji natečaj je povezan s poslovno-stanovanjskim objektom, ki ga na mestu nekdanje stavbe občinske uprave na Novem trgu 6 načrtuje zasebni investitor - podjetje Trgograd.

Marca 2020 se izteče petletni mandat dr. Vide Čadonič Špelič na direktorskem mestu občinske uprave. V skladu z zakonodajo, se je župan Gregor Macedoni odločil, da sodelovanje z direktorico podaljša za naslednjih pet let.

V naslednjih letih si bomo prizadevali tudi  za zagotovitev večjega fonda neprofitnih stanovanj, saj je po mnenju župana na tem področju zelo podhranjena. Prvi projekt na tem področju bo ureditev stanovanj v objektu na Glavnem trgu 2 v mestnem jedru, za kar je že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, do konca leta pa bo pripravljena tudi razpisna in investicijska dokumentacija, kar bo v začetku prihodnjega leta omogočalo razpis za izvajalca gradbenih del in pridobitev sofinancerskih sredstev. Podoben projekt je načrtovan tudi na Dilančevi 3, kjer pa bo pred izvedbo potrebno rešiti premoženjsko-pravne zadeve.

Dilan__eva

Na področju investicij je župan izpostavil še prenovo zadružnega doma na Uršnih selih, regionalne kolesarske povezave v smeri Straže, Šmarješki Toplic in Mirne Peči, ter nadaljnjo širitev komunalne infrastrukture v trinajstih naseljih po vsej občini.

Okrožno sodišče je odločilo, da mora Vrtec Jana povrniti sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževanje v višini dobrih 51 tisoč evrov, ki so jih v času prejšnjega župana prejeli iz občinskega proračuna. Tožilstvo je ovrglo ovadbo opozicijskih strank SD, SNS, GAS in ZZD, ki so v predvolilnem času maja 2018 prijavile župana Gregorja Macedonija zaradi domnevnih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali uradnih pravic. Tožilstvo je ob tem pritrdilo vsem postopkom župana in občinske uprave.

Prejšnji teden sta bili sklenjeni tudi dve koncesijski pogodbi na področju zobozdravstvenega varstva, eno za področje mladine in drugo za odrasle. Glede na kriterije sta bili izmed 12 prijavljenih zobozdravnikov izbrani dr. Mojca Zupančič (OŠ Grm) in dr. Nadja Judež (Šmarješka cesta 4). Koncesije so podeljene za dobo 15 let z možnostjo podaljšanja.

 

nazaj