Usposabljanje za mladinske delavce/ke v MONM 2020

datum: 24. 02. 2020

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v sodelovanju s Socialno akademijo pripravlja usposabljanje za mladinske delavce/delavke. Usposobili bodo petnajst mladinskih delavcev/delavk oziroma oseb, ki bodo v svojih organizacijah delale z mladimi. Prijave sprejemajo do 4. marca.

Kdaj in kje: enkrat tedensko v popoldanskem času, (večinoma ob četrtkih) od 17. do 20. ure, Novi trg 9, Novo mesto.
16 srečanj bo potekalo: od 2. tedna marca do 23.6.2020

Organizator: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v sodelovanju s Socialno akademijo

Namen usposabljanja: zagotoviti bolj kakovostne programe za mlade v MONM ter usposobljene mladinske delavce/delavke, ki imajo vse potrebne kompetence za delo z mladimi in po končanem izobraževanju obvladujejo znanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije - mladinski delavec/mladinska delavka. Usposobili bodo 15 mladinskih delavcev/delavk oziroma oseb, ki bodo v svojih organizacijah delale z mladimi.

Progam neformalnega izobraževanja obsega teoretični in praktični del.
Teoretični del
- 1. modul: Delo s skupino in načrtovanje programov
- 2. modul: Aktivno državljanstvo in inkluzija

Predvidenih je 16 predavanj oz. delavnic v dveh modulih, na naslednje teme: kaj je mladinsko delo, kako delati s skupino in reševati konflikte v njej, kako načrtovati mladinske programe, kako vrednotiti in razširjati rezultate, katere so metode dela z mladimi, kako komunicirati z njimi, kako delati v medkulturnem okolju, delo s prostovoljci, strukturiran dialog in aktivno državljanstvo, komuniciranje in javno nastopanje, zdravje mladih ipd.

Praktični del
- Priprava mladinskega programa
- Izvedba dveh delavnic v Mladinskem centru DRPD oz. po dogovoru v drugi organizaciji
- Aktivna udeležba na dveh dogodkih (posvetih, mednarodnih izmenjavah, treningih, konferencah ipd.)

Pogoji za uspešno opravljeno usposabljanje:
- obvezna prisotnost na 12 delavnicah,
- oddan mladinski program,
- izvedba dveh delavnic,
- sodelovanje na dveh dogodkih.

Obvezne prijave na izobraževanje potekajo do srede, 4. 3. 2020. Izpolnite elektronski obrazec spodaj.

Izbrane kandidati in kandidatke bodo obvešeni po elektronski pošti, in sicer do petka, 6.3.2020.
Prijavijo se lahko vsi, ki delajo ali želijo delati z mladimi v Mestni občini Novo mesto. Če bo prijavljenih več kot 15 oseb, bodo kandidati izbrani glede na njihovo dozdajšnje delo in izkušnje, prednost pa bodo imeli kandidati/ke, ki delo z mladimi opravljajo organizirano v okviru nevladne organizacije ali javnega zavoda. Izobraževanje je za udeležence brezplačno.

Za konec še vtis udeleženke minulega usposabljanja:
»Na usposabljanju sem pridobila veliko novega znanja, veščin in kompetenc. Tako sem se naučila, kako deluje skupina in kako je treba ravnati s skupino v posameznih fazah razvoja skupine. Izvedela sem tudi, kako poteka prijava na javni razpis, kaj vse lahko prijavimo in delamo na programu Erasmus+. Naučila sem se tudi metod dela s skupino, kako komunicirati s skupino in reševati morebitne konflikte v skupini. Usposabljanje me je opremilo z ogromno novega znanja, tako za pripravo projektov za mladino kot tudi za delo s samo skupino. Usposabljanje ti ne prinese le novega znanja in te opremi s kompetencami za nadaljnje delo z mladimi, temveč tudi obogati krog novih ljudi, s katerimi sodeluješ.« (Mirjam)

Več informacij: Maja Žunič Fabjančič, vodja programa (07/39 39 311, drpdnm@gmail.com, www.nevladnik.info).

Prijave na povezavi. 


 

nazaj