Foto.jpeg

Adria Mobil ostaja povezana s prestolnico slovenskega izvoznega gospodarstva

datum: 22. 06. 2022

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktorica Adrie Mobil d. o. o. Sonja Gole sta na rotovžu podpisala 1,6 milijona evrov vredno prodajno pogodbo za večje zemljišče ob Straški cesti. S prodajo zemljišča nadaljujemo z aktivno podporo novomeškemu gospodarstvu, Adria Mobil pa ima kot najuspešnejša dražiteljica za nadgradnjo svojih dejavnosti na voljo skoraj 6,5 hektarjev dodatnih površin v neposredni bližini sedeža podjetja in ob načrtovani zahodni obvoznici Novega mesta.

Za omogočanje in spodbujanje razvoja gospodarskih družb na vseh nivojih je naloga občine, da aktivno izvaja prostorsko načrtovanje in zagotavlja ustrezno komunalno opremljena zemljišča za nove investitorje in širitve uspešnih gospodarskih družb. Na Mestni občini Novo mesto smo aktivni na obeh področjih.

V zadnjih letih smo se lotili komunalnega opremljanja 3 večjih gospodarskih con (Livada, Brezovica in Cikava), hkrati pa bo občinski svet v prihodnjem mesecu dokončno potrjeval spremembe občinskega prostorskega načrta, ki med drugim predvidevajo tudi širitev površin za industrijsko proizvodnjo, namenjenim delovanju največjih novomeških gospodarskih izvoznih družb in sicer na območju Ločne in ob Straški cesti.

nazaj