vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-137 Bivalne enote za ranljive skupine, strategija do 2030


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Bivalne enote za ranljive skupine, strategija do 2030

Strategija do 2030 pod naslovom aktivno načrtovanje prostorske in stanovanjske politike....navaja med ostalim način reševanja stanovanjske problematike za ranljive skupine z obnovo obstoječih enot. Na problem opozarja tudi Društvo upokojencev NM. vprašanje: ali in kdaj lahko pričakujemo ureditev takih enot? Predlagam, da razmislite o pripravi akcijskega načrta za strategijo in določitev rokov za vsakoletno analizo realizacije.

137.pdf

Odgovor

Pobudo podpiramo in se zavedamo problematike zagotavljanja prilagojenih stanovanj za starejšo populacijo, zato si bomo s potencialnimi investitorji gradnje večstanovanjskih stavb aktivno prizadevali vzpostaviti dialog in pogoje za zagotavljanje potreb po stanovanjih za ranljive skupine med katere spadajo tudi starejši.

Mestna občina Novo mesto že izvaja določene ukrepe na področju stanovanjske problematike najemniških stanovanj. Tako je bil v letu 2015 izveden javni razpis za najem socialnih stanovanj, na podlagi katerega je bilo oddanih 35 stanovanj, 5 stanovanj, ki jih je MONM pridobila od MORS je potrebnih obnove in bodo po obnovi tudi na voljo za oddajo. V mestnem jedru pa je v okviru CTN predvidena rekonstrukcija stavb za potrebe 16 stanovanj (prenova objektov Glavni trg  in Dilančeva ulica), ki bodo prvenstveno namenjena mladim družinam. Poleg tega sodelujemo z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri iskanju primernih lokacij za gradnjo najemniških upokojenskih stanovanj.

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam