vodilna slika

Delna in popolna zapora - krožišče Tabletka (do 5. junija)

Delna zapora  - krožišče "Tabletka" (do 5. junija)

Lokacija

Andrijaničeva cesta

Predviden datum zapore

3. 2. – 5. 6. 2021

Opis

V krožišče »Tabletka« bo mogoče vstopiti iz vseh treh smeri, izstopiti pa v smeri avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod in v smeri Bršljina. Zaprt bo izvoz iz krožišča proti Ločni oziroma proti tovarni zdravil Krka. 

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

Promet iz smeri avtocestnega priključka Novo mesto - vzhod proti Metliki se bo zaradi zapore izvoza krožišča proti Ločni preusmeril na Šmarješko cesto.

Razlog

razširitev krožišča "Tabletka"

 

Popolna zapora  - krožišče "Tabletka" iz smeri Bršljina (do 5. junija)

Lokacija

Andrijaničeva cesta

Predviden datum zapore

29. 3. – 5. 6. 2021

Opis

Vzpostavljena bo popolna zapora na Andrijaničevi cesti od križišča s Cesto brigad do krožišča »Tabletka«. Iz smeri Bršljina vstop v krožišče »Tabletka« ne bo več mogoč.

V krožišče bo v prihodnje še vedno mogoče vstopiti iz smeri Ločne in iz smeri avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod, medtem ko iz smeri Bršljina to ne bo več mogoče. Iz krožišča bo mogoče izstopiti v smeri proti Bršljinu in avtocestnemu priključku Novo mesto – vzhod.

Vrsta zapore

popolna zapora

Obvoz

V času popolne zapore se bo promet preusmeril na državne in občinske ceste na relaciji Novo mesto-Mačkovec-NM (vzhod)-NM (zahod)-NM (Mala Bučna vas). Zaradi zapore izvoza proti Ločni ostaja obvozna cesta tudi Šmarješka cesta.

Razlog

razširitev krožišča "Tabletka"

nazaj