Namera o oddaji nepremičnin v najem

datum: 27. 11. 2017

Mestna občina Novo mesto na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) objavlja namero o oddaji nepremičnine parc. št.1327 k.o. 1456-Novo mesto v najem.

Nepremičnina bo oddana z metodo neposredne pogodbe.

nazaj