vodilna slika

Municipal administration

The Head of the Municipal Administration is the Mayor who has the role of managing and supervising it. The work of the Municipal Administration is directly managed by the Director of Municipal Administration.

 

DIRECTOR OF MUNICIPAL ADMINISTRATION

Mrs Vida Čadonič Špelič, Ph.D.,

Čadonič Špelič VidaVida Čadonič Špelič, Ph.D., was the Member of the first convocation of the National Assembly, the State Secretary at the Ministry of Agriculture, Forestry and Food, the General Director of the Veterinary Administration and the Director-General of the Administration for Food Safety, Veterinary Activity and Plant Protection. She has had more than 30 years of experience in public administration and she knows well an extensive part of legislation, since she was also actively involved in Slovenia's entry into the EU and, later on, the Slovenian Presidency of the European Council. For ten years, she was chairing one of the largest bodies within the ministry, which employs more than 400 people.

Today she is the Director of the Novo mesto Municipal Administration. The main objective of her work is to establish efficient, people-friendly municipal administration, which is focused on the needs and interests of every citizen and to promote the development of the Urban Municipality of Novo mesto. The operation of Municipal government under her leadership is legal and professional, without any possibility of influencing by the politics or various lobbies and interest groups that would like to achieve their personal benefits.

Contact:
E-mail:
Phone: 00 386 7 39 39 206

 

OFFICES OF MUNICIPAL ADMINISTRATION

1. Finance and General Affairs Office

DSC 0142Finance and General Affairs Office coordinates the preparation and implementation of the municipal budget, does the accounting for the funds of the municipality, provides legal support and manages the tasks of the Main Office and the Reception Office.

Head of the Office: Mrs Katarina Petan
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 289 /
LAKNER Vanja vodja urada za finance in splošne zadeve /
ANDREJČIČ Matija sistemski administrator VII/2-II /
BERUS Andreja višja svetovalka za upravno poslovanje /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II /
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti /
dr. BOLTA SAJE Jana podsekretarka - občinska odvetnica /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko /
GORENC Maja višja svetovalka za občinski svet /
JANKO Nives sistemski administrator VII/2-II /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje /
LENASSI MALNARIČ Mojca podsekretarka za splošno pravne zadeve /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve /
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI /
REBSELJ Nina strokovna sodelavka VII/1 - za splošne zadeve /
REMS Luka strokovni sodelavec VII/1 - za splošne zadeve /
TURK Klavdija strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve /
ZUPANČIČ Mojca strokovna sodelavka V /

Department of Finance and Budget
surname and name work position mail phone mobile
PERNEK Natalija vodja oddelka za finance in proračun /
BARTELJ Andreja finančnik V /
EJUP Maja računovodja VII/2-II /
GRABNAR Dragica finančnik VII/2-I /
HROVAT Zorka računovodja VII/2-I /
HUDOKLIN Katja računovodja VII/2-II /
LUZAR Nataša računovodja VII/2-II /
mag. MACEDONI Janja podsekretarka za proračun /
PRIMC Miloš analitik VII/2-I /


2. Spatial Planning and Development Office

DSC 0117Spatial Planning and Development Office deals with spatial planning, managing municipal tangible assets, development projects in the field of public utility service and roads infrastructure, development projects in the field of environment protection and nature protection.

Head of the Office: Mr Iztok Kovačič
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 289 /
dežurna številka - nadzor parkirišč +386 7 07 33 21 802 / 031 211 293 /
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za prostor in razvoj /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem /

Department of Environment and Spatial Planning
surname and name work position mail phone mobile
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor /
ČEPIN Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje /
mag. PLUT Lidija podsekretarka za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke /
MALI Peter strokovni sodelavec VI /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko načrtovanje /
MIHELIČ mag. Katja strokovna sodelavka VII/2-I - za pripravo prostorskih aktov in prostorsko načrtovanje /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje /
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov /
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /

Department of property affairs
surname and name work position mail phone mobile
BJELAJAC Stanislava vodja oddelka za premoženjske zadeve /
AŠ Vanja višja svetovalka za premoženjske zadeve /
BRULC Helena višja svetovalka za komunalni prispevek /
HADŽIČ Tina višja svetovalka za premoženjske zadeve /
KOŠLJAR BELE Ksenja strokovna sodelavka VII/1 – za premoženjsko pravne zadeve /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila /
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe /
SENIČAR Klavdija strokovna sodelavka VII/2-II - za kmetijstvo /
SVILAN Pia višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VESELY Vera višja svetovalka za premoženjske zadeve /

Department of Investments
surname and name work position mail phone mobile
BELE ZATEŽIĆ Špela strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije (po pooblastilu opravlja naloge vodje oddelka) /
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije /
JENIČ Pavle podsekretar za investicije /
MALOČA Ivan strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije in razvoj /
OKLEŠČEN Danica višja svetovalka za investicije /
OŽBOLT Urška podsekretarka za investicije in komunalne zadeve /
PLANTAN Darja podsekretarka za investicije /
PUPIČ Izidor višji svetovalec za investicije /
SEPIN Matjaž strokovni sodelavec VII/2-I- za investicije in razvoj /
TOMAŽIN Igor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije /

Department of Transport and Mobility
surname and name work position mail phone mobile
DULAR Miloš vodja oddelka za promet in mobilnost /
BELIČIČ Klemen strokovni sodelavec VII/1 – za mobilnost /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet /
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest /
GORŠE Mladen višji svetovalec za promet /
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste /
LUKMAN Tatjana strokovna sodelavka VII/2-II /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste /

Department of Public Utilities
surname and name work position mail phone mobile
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti /

Development project office
surname and name work position mail phone mobile
GERŠIČ Peter vodja razvojno projektne pisarne /
KOTAR Nina višja svetovalka za trajnostno mobilnost in razvojne projekte /
ŠURLA Aleš višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management /
ŠURLA SLADIČ Darja strokovni sodelavec VII/2-I- za investicijske projekte /


3. Social Affairs Office

DSC 0596 (2)Social Affairs Office executes the tasks from the areas of pre-school education, education, social and healthcare security, the Roma issues, culture, sport and youth activities.

Head of the Office: Mrs Jana Bolta
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 289 /
RETAR Meta vodja urada za družbene dejavnosti /
BORŠIĆ mag. Sandra podsekretarka za kulturo /
ČEŠAREK Andreja strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti /
mag. JERIČ Mateja podsekretarka za zdravstvo, socialno varstvo in varstvo starejših /
MENGER Ivica višja svetovalka za šport in mladino /
NOVAK Tončka podsekretarka za šolstvo in izobraževanje /
POTOČAR Suzana višja svetovalka za predšolsko vzgojo /
SILA Špela strokovna sodelavka VII/2-I - za področje družbenih dejavnosti /


4. Intermunicipal Inspectorate

Head: Mrs Brigita Železnik
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 270 /
dežurna številka parkirne hiše +386 7 031 211 293 /
dežurna številka civilne zaščite in požarnega varstva +386 7 031 353 296 /
dežurna številka redarstva +386 7 031 390 401 /
GRMOVŠEK Katarina vodja medobčinskega redarstva /
ŽELEZNIK Brigita vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica višja svetnica) /
AJDIČ Matjaž koordinator VII/1 - pripravnik /
AVGUSTINČIČ Niko inšpektor /
DRAGAN Anja višja svetovalka za pravne zadeve /
DUH Jure višji svetovalec za promet /
GERBAJS Martin strokovni sodelavec V - za urejanje prometa /
GOLIĆ Klara strokovna sodelavka VII/1 - za civilno zaščito /
HAHN Saša višja svetovalka za pravne zadeve /
HVALA Judita inšpektorica /
JUDEŽ Peter inšpektor svetnik /
KOSTAJNŠEK David višji občinski redar /
KOVAČ Denis občinski redar /
MEDVED Jože referent za urejanje prometa /
MERVAR Maja višja svetovalka za pravne zadeve /
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost /
PERŠE Jani občinski redar /
POTOČAR Sebastjan strokovni sodelavec V - za urejanje prometa /
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec VI - za urejanje prometa /
ŠEPETAVC Maja višja svetovalka za pravne zadeve /
ŠTRUKELJ Karmen občinska redarka /
URBANČIČ KAVŠČEK Tea podsekretarka za pravne zadeve /
VRHOVNIK Martina Ana inšpektorica svetnica /