vodilna slika

Municipal administration

The Head of the Municipal Administration is the Mayor who has the role of managing and supervising it. The work of the Municipal Administration is directly managed by the Director of Municipal Administration.

 

DIRECTOR OF MUNICIPAL ADMINISTRATION

Mrs Vida Čadonič Špelič, Ph.D.,

Čadonič Špelič VidaVida Čadonič Špelič, Ph.D., was the Member of the first convocation of the National Assembly, the State Secretary at the Ministry of Agriculture, Forestry and Food, the General Director of the Veterinary Administration and the Director-General of the Administration for Food Safety, Veterinary Activity and Plant Protection. She has had more than 30 years of experience in public administration and she knows well an extensive part of legislation, since she was also actively involved in Slovenia's entry into the EU and, later on, the Slovenian Presidency of the European Council. For ten years, she was chairing one of the largest bodies within the ministry, which employs more than 400 people.

Today she is the Director of the Novo mesto Municipal Administration. The main objective of her work is to establish efficient, people-friendly municipal administration, which is focused on the needs and interests of every citizen and to promote the development of the Urban Municipality of Novo mesto. The operation of Municipal government under her leadership is legal and professional, without any possibility of influencing by the politics or various lobbies and interest groups that would like to achieve their personal benefits.

Contact:
E-mail:
Phone: 00 386 7 39 39 206

 

OFFICES OF MUNICIPAL ADMINISTRATION

1. Finance and General Affairs Office

DSC 0142Finance and General Affairs Office coordinates the preparation and implementation of the municipal budget, does the accounting for the funds of the municipality, provides legal support and manages the tasks of the Main Office and the Reception Office.

Head of the Office: Mrs Katarina Petan
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 289 /
PETAN Katarina vodja urada za finance in splošne zadeve /
ANDREJČIČ Matija sistemski administrator VII/1 /
AVSEC Ana podsekretarka - občinska pravobranilka /
BARTELJ Andreja finančnik V /
BERUS Andreja višja svetovalka za upravno poslovanje /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II /
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti /
CIMERMANČIČ Branka finančnik VI /
EJUP Maja računovodja VII/2-II /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko /
GORENC Maja višja svetovalka za občinski svet /
GRABNAR Dragica finančnik VII/2-I /
HROVAT Zorka računovodja VII/2-I /
JANKO Nives sistemski administrator VII/2-II /
JERINA MESTNIK Claudia višja svetovalka za splošne zadeve /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje /
LAKNER Vanja podsekretarka za splošno pravne zadeve /
LUZAR Nataša računovodja VII/2-II /
mag. MACEDONI Janja podsekretarka za proračun /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve /
PERNEK Natalija računovodja VII/2-II /
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI /
PRIMC Miloš analitik VII/2-I /
REBSELJ Nina pravnik VII/1 - pripravnik /
REMS Luka pravnik VII/1 - pripravnik /
TURK Klavdija strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve /
ZUPANČIČ Mojca strokovna sodelavka V /

2. Spatial Planning and Development Office

DSC 0117Spatial Planning and Development Office deals with spatial planning, managing municipal tangible assets, development projects in the field of public utility service and roads infrastructure, development projects in the field of environment protection and nature protection.

Head of the Office: Mr Iztok Kovačič
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 289 /
dežurna številka - nadzor parkirišč +386 7 07 33 21 802 / 031 211 293 /
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za prostor in razvoj /
GERŠIČ Peter strokovni sodelavec VII/2-I- za razvoj in pametne skupnosti /
KOTAR Nina strokovna sodelavka VII/1 - za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave /
SENIČAR Klavdija strokovna sodelavka VII/1- za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave /
ŠURLA Aleš višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem /
VRANC Veno administrator V - za EU sofinanciranje projektov +386 7 /
surname and name work position mail phone mobile
Oddelek za okolje in prostor
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor /
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje /
mag. PLUT Lidija podsekretarka za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke /
MALI Peter strokovni sodelavec VI /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko načrtovanje /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje /
NOVOSEL BREŠČAK Janja višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov /
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
ZALETELJ Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
surname and name work position mail phone mobile
Oddelek za premoženjske zadeve
BJELAJAC Stanislava vodja oddelka za premoženjske zadeve /
AŠ Vanja višja svetovalka za premoženjske zadeve /
BRULC Helena višja svetovalka za komunalni prispevek /
HADŽIČ Tina strokovna sodelavka VII/2-II - za premoženjsko pravne zadeve /
KOŠLJAR Ksenja strokovna sodelavka VII/1 - za premoženjske zadeve /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek /
LENASSI MALNARIČ Mojca podsekretarka za premoženjske zadeve /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila /
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe /
SVILAN Pia višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VESELY Vera višja svetovalka na področju kmetijstva /
surname and name work position mail phone mobile
Oddelek za investicije
BELE ZATEŽIĆ Špela strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije /
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije /
JENIČ Pavle višji svetovalec za investicije /
JUKIĆ Luka strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije /
KLEMENČIČ Sašo strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije in upravljanje s komunalno infrastrukturo /
OKLEŠČEN Danica višja svetovalka za investicije /
PLANTAN Darja podsekretarka za investicije /
PUPIČ Izidor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije in razvoj /
SEPIN Matjaž strokovni sodelavec VII/2-I- za investicije in razvoj /
TOMAŽIN Igor strokovni sodelavec VII/2-II - za promet /
surname and name work position mail phone mobile
Oddelek za promet in mobilnost
DULAR Miloš vodja oddelka za promet in mobilnost /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet /
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest /
GORŠE Mladen višji svetovalec za promet /
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste /
LUKMAN Tatjana strokovna sodelavka VII/2-II /
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste /
surname and name work position mail phone mobile
Oddelek za komunalne dejavnosti
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti /

3. Social Affairs Office

DSC 0596 (2)Social Affairs Office executes the tasks from the areas of pre-school education, education, social and healthcare security, the Roma issues, culture, sport and youth activities.

Head of the Office: Mrs Jana Bolta
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 289 /
dr. BOLTA SAJE Jana vodja urada za družbene dejavnosti /
BORŠIĆ Sandra podsekretarka za kulturo /
ČEŠAREK Andreja strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti /
DOLTAR Janez višji svetovalec za romsko problematiko /
mag. JERIČ Mateja podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo /
MENGER Ivica višja svetovalka za šport in mladino /
NOVAK Tončka podsekretarka za šolstvo in izobraževanje /
POTOČAR Suzana višja svetovalka za predšolsko vzgojo /

4. Intermunicipal Inspectorate

Head: Mr Peter Judež
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 270 /
dežurna številka redarstva +386 7 031 390 401 /
ŽELEZNIK Brigita vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica svetnica) /
AVGUSTINČIČ Niko inšpektor /
DRAGAN Anja višja svetovalka za pravne zadeve /
DUH Jure višji svetovalec za promet /
FEJZIĆ Fikret višji svetovalec za civilno zaščito in požarno varstvo /
GERBAJS Martin strokovni sodelavec V - za urejanje prometa /
GOLIĆ Klara koordinator VII/1 - pripravnik /
JUDEŽ Peter inšpektor svetnik /
KOSTAJNŠEK David višji občinski redar /
KOVAČ Denis občinski redar /
MEDVED Jože referent za urejanje prometa /
MERVAR Maja višja svetovalka za pravne zadeve /
PERŠE Jani občinski redar /
POTOČAR Sebastjan strokovni sodelavec V - za urejanje prometa /
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec V - za urejanje prometa /
ŠEPETAVC Maja svetovalka za pravne zadeve /
TOLAR Tina občinska redarka +386 /
URBANČIČ KAVŠČEK Tea podsekretarka za pravne zadeve /
VRHOVNIK Martina Ana inšpektorica svetnica /