v središču

16. julij

Načrt širitve širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mestni občini Novo mesto

Načrt širitve širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij predvideva, da bo območje Mestne občine Novo mesto do konca leta 2019 v celoti pokrito s širokopasovnim omrežjem elektronskih komunikacij naslednje generacije (s hitrostjo vsaj 100 Mb/s). Na področjih, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov oziroma tržnega interesa za ...

16. julij

Na rekordni seji potrdili 9 prostorskih aktov in proračun za leto 2019

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 31. redni seji obravnaval rekordnih 31 točk dnevnega reda. Med najpomembnejšimi je bil sprejem predloga proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019.

06. julij

Podpisali pogodbo za uvedbo mestne kartice

Danes je na rotovžu potekal slovesen podpis pogodbe za izvedbo sistema mestne kartice Smart City, ki bo občanom treh partnerskih občin – Novega mesta, Nove Gorice in Kranja – omogočala uporabo in plačevanje različnih storitev.

novice

16. julij

Podpiramo pobudo za ohranitev kulturne dediščine kot javne dobrine

Mestna občina Novo mesto kot članica Združenja zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS) podpira pobudo, ki je nastala ob zaključku mednarodne konference o kulturni dediščini kot javni dobrini in poslovni priložnosti.

več >

16. julij

Novo mesto – prijetno za življenje in delo

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je skupaj z direktorjem Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomažem Kordišem na rotovžu opravil pogovor z udeleženci lanskega kariernega sejma Moje delo, ki se zanimajo za bivanje in delo v Novem mestu.

več >

12. julij

Za Novo mesto brez zastojev

Na Mestni občini Novo mesto se z vlaganji v novogradnje in rekonstrukcije javnih cest po najboljših močeh trudimo izboljšati prometno infrastrukturo, ki bi dolgoročno omogočila razbremenitev preobremenjenih cestnih povezav. Slednje v zadnjem času zahteva tudi številne zapore cest in posledično zastoje ob prometnih konicah.

več >

12. julij

Obnova stopnišča na Bregu

Na rotovžu je bila podpisana pogodba za obnovo stopnišča na Bregu, ki zajema tudi vzpostavitev javne razsvetljave, ureditev opornih zidov in kanalizacije na celotnem delu prehoda od hišnih številk 12 in 14 ulice Breg do Župančičevega sprehajališča ob reki Krki. Začetek 82.432,80 EUR (z DDV) vredne investicije je predviden v avgustu in po ...

več >

11. julij

Urejanje pločnikov se nadaljuje to soboto

Urejanje pločnikov v sklopu prenove mestnega jedra se bo nadaljevalo v soboto, 14. julija. Izvedba teh del bo znova v določeni meri vplivala na dostop do poslovnih in stanovanjskih objektov, ker bo po že opravljeni odstranitvi potekalo betoniranje in ulivanje novih pločnikov.

več >

11. julij

Priložnosti za krepitev digitalnih kompetenc odraslih

V Svetovalnem središču Novo mesto želijo spodbujati uporabo računalnika in nadgrajevati digitalne veščine posameznika, zato v okviru projekta Upskillead in središča nudijo za vse svetovance različne vsebine in aktivnosti.

več >

več novic