Krajevna skupnost Gotna vas

Krajevna skupnost Gotna vas
Belokranjska cesta 46
8000 NOVO MESTO
Email: ks.gotna.vas@novomesto.si

predstavitev

Naselja: Novo mesto z ulicami: Belokranjska cesta, razen hišne št. 4, Gotna vas, Jedinščica, Ob potoku, Ulica Ivana Roba ter Ulica Pie in Pina Mlakarja.

vodstvo

Predsednik sveta:
Dušan Kastelec

Člani sveta:
Dušan Kastelec
Borut Škerlj
Matjaž Zaman
Miran Vidmajer
Mag. Dunja Poljak
Jožefa Štukelj
Suzana Žura

več >

zemljevid krajevnih skupnosti

novice iz krajevnih skupnosti

22. marec, KS Prečna

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C in 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 27. člena Statuta ...

več >

22. marec, KS Bučna vas

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C in 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 27. člena Statuta ...

več >

20. marec, KS Majde Šilc

Javno naznanilo

Objavljamo javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu.

več >

19. marec, KS Brusnice

JUBILANTI V KS BRUSNICE

NAŠE KRAJANKE IN KRAJANI PRAZNUJEJO ČASTITLJIVE JUBILEJE

več >

19. marec, KS Mali Slatnik

SREČANJE OB DNEVU ŽENA

Dekleta in žene KS Mali Slatnik smo se v soboto 10.3.2018 v prostorih PGD Smolenja vas srečale na 6. tradicionalnem druženju ob mednarodnem prazniku dnevu žena.

več >

06. marec, KS Prečna

Obisk najstarejše krajanke KS Marije Grubačevič iz Grobelj

Marija Grubačevič iz Grobelj je praznovala svoj 93. rojstni dan

več >

06. marec, KS Birčna vas

ZAPISNIK 16.SEJE SVETA KS Birčna vas

Dnevni red: 1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje 2. Varnostna situacija v KS- predstavnik policije 3. Poročilo o izvedenih delih 4. Finančno poročilo za leto 2018 - Vesna 5. Plan dela ter priprava projektov za leto 2018 6. Razno

več >

28. februar, KS Prečna

Zbor članov DU Prečna

V sredo, 21.02.2018, je potekal letni zbor članov DU Prečna.

več >

28. februar, KS Gabrje

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Gabrje-1

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C in 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) ter 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) Mestna občina Novo mesto objavlja ...

več >

24. februar, KS Prečna

Meritve holestelora, sladkorja in krvnega tlaka

V nedeljo, 4.marca, vas KORK Prečna vabi na periodične meritve holesterola, sladkorja in krvnega tlaka.

več >