Krajevna skupnost Karteljevo

Dolenje Karteljevo 29
8000 NOVO MESTO
Email: ks.karteljevo@novomesto.si

predstavitev

Naselja: Dolenje Karteljevo in Gorenje Karteljevo.

vodstvo

Predsednik sveta:
Bojan Florjančič

Člani sveta:

Primož Brajar

Marjeta Bevec

Elizabeta Kramar

Edvard Fišter

Elizabeta Florjančič

Ivan Slak

več >

zemljevid krajevnih skupnosti

zemljevid krajevnih skupnosti

novice iz krajevnih skupnosti

23. april, KS Mestne njive

Prvomajska budnica z mestno godbo Novo mesto

Godba in mažoretke nas 1.maja obiščejo ob 7.40 na igrišču. Lepo vabljeni!

več >

23. april, KS Mestne njive

Novo mesto v žici 2024

Vabljeni na pohod!

več >

15. april, KS Bučna vas
05. april, KS Bršljin
04. april, KS Majde Šilc
 OBČNI ZBOR ČLANOV KRAJEVNE ORGANITACIJE RDEČEGA KRIŽA

OBČNI ZBOR ČLANOV KRAJEVNE ORGANITACIJE RDEČEGA KRIŽA

Na Gregorjevo, ko se ptički ženijo, smo se člani KORK in zbrali na letnem občnem zboru.

več >

01. april, KS Mestne njive

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

Predlagajmo ideje, ki bodo izboljšale kakovost življenja v naši občini.

več >

28. marec, KS Drska

Razpis za prejemnike nagrad in priznanj 2024

Oddaja predlogov do 30. aprila 2024

več >

28. marec, KS Ločna - Mačkovec

Javni poziv za predložitev predlogov in usmeritev javnosti za pripravo osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Labod

Na podlagi 121. člena ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) je bilo izdelano gradivo Osnove za pripravo OPPN Labod.

več >

27. marec, KS Prečna