vodilna slika

Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: oktober 2017
Naročnik: Mestna občina Novo mesto
Priprava gradiva: Mestna občina Novo mesto

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Grafična podoba:
Programiranje:

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)

5.2. 1 Politika varstva osebnih podatkov
5.7. Pravice posameznikov