vodilna slika

Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: oktober 2017
Naročnik: Mestna občina Novo mesto
Priprava gradiva: Mestna občina Novo mesto

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)

5.2. 1 Politika varstva osebnih podatkov
5.7. Pravice posameznikov