Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

Status: veljaven

Na območju enote urejanja prostora z oznako NM/4-OPPN-b je uveljavljen Občinski podrobni prostorski načrt nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (Uradni list RS, št. 117/08; v nadaljevanju: OPPN).

Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev na območju nadomestne gospodarske cone se poleg prvotnega namena parkiranja tovornih vozil dopustijo tudi dejavnosti širšega spektra: proizvodne, obrtne, poslovno-storitvene dejavnosti, ravnanje z odpadki, skladiščenje, parkiranje tovornih vozil in podobne dejavnosti ter v manjši meri trgovina, gostinstvo in druge spremljajoče dejavnosti.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

Uradni list RS, št. 70/14.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, Uradni list RS, št. 117/08.


Datoteke

nazaj