Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec

Status: veljaven

S tem odlokom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe 5., 6. in 8. člena Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec

Uradni list RS, št. 69/02;

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto


Predpis, na katerega dani predpis vpliva: 

  1. Ureditveni načrt za Turistični kompleks Otočec, Uradni list RS, št. 76/00.

Predpis, ki vpliva na dani predpis : 

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za Turistični kompleks Otočec (SDUN TKOTO-2), Dolenjski uradni list, št. 10/15.

 

 

nazaj