Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje

Status: razveljavljen - v uporabi

Na območju enote urejanja prostora z oznako GAB/1-OPPN-a je od leta 2006 uveljavljen Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje (Uradni list RS, št. 124/06); v nadaljevanju: OLN Gabrje.

OLN Gabrje med drugim predvideva izgradnjo avtobusnega postajališča z objekti centralnih dejavnosti na zahodnem delu naselja. Predstavniki KS in občine so v obdobju po uveljavitvi OLN leta 2006 ugotovili, da je lokacija avtobusnega postajališča le deloma sprejemljiva oziroma je krajevno in finančno bolj primerna lokacija v središču naselja. V študiji umestitve avtobusnega postajališča na izbrani lokaciji iz leta 2012 je bilo ugotovljeno, da je za izvedbo načrta potrebna rušitev starega gasilnega doma in odkup dela zemljišča. Za razbremenitev glavnega križišča naselja Gabrje je predvidena tudi prestavitev spomenika NOB na nadomestno lokacijo v sklopu predvidenega avtobusnega postajališča.

Glavni cilji priprave SD OLN Gabrje-1: Zagotovitev prostorskih pogojev za izgradnjo avtobusnega postajališča na območju med ulico Šumeči potok in Portoroško ulico; določitev prostorskih pogojev za gradnjo stanovanjskih in kmetijskih objektov na lokaciji, ki je v veljavnem OLN namenjena za gradnjo avtobusnega postajališča.

nazaj