Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve OPN MONM – SD OPN 6 (Širitev območja ZN Adria)

Zadnja sprememba: 23. 11. 2018

Status: v pripravi

Spremembe in dopolnitve OPN MONM - SD OPN 6 obsegajo spremembe in dopolnitve strateških in izvedbenih vsebin Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, tako da bo v strateškem in izvedbenem delu določena možnost širitve gospodarske dejavnosti ob območju ZN Adria glede na izražene razvojne potrebe.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN MONM

Datoteke

nazaj