Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za poslovno-stanovanjsko cono Gotna vas

Status: veljaven

Ta odlok ureja spremembe osnovnega odloka, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 9. 7. 1998.

Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu za poslovno-stanovanjsko cono Gotna vas

Uradni list RS, št. 59/98.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o ureditvenem načrtu za poslovno- stanovanjsko cono Gotna vas, Uradni list RS, št. 59/98.

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

nazaj