Občinski lokacijski načrt Stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva v Novem mestu

Status: razveljavljen

Ureditveno območje Občinskega lokacijskega načrta Stanovanjsko - poslovni objekt Jakčeva (v nadaljevanju OLN) se je nanašalo na območje znotraj stanovanjske soseske med stanovanjskimi stavbami Jakčeve, Ragovske in Maistrove ulice v Novem mestu. 

 

 

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva v Novem mestu

Uradni list RS, št. 68/07 - RAZVELJAVLJEN.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu, Dolenjski uradni list, št. 16/18.
nazaj